Mezinárodní konference o učitelském vzdělávání ICET 2017

30. června 2017

Ústav pedagogických věd FF MU pořádal ve dnech 28. až 30. června 2017 mezinárodní konferenci International Council on Education for Teaching (ICET) s podtitulem Promýšlení profesní učitelské přípravy: Využití výsledků výzkumu pro lepší vzdělávání. Na konferenci se sešlo 150 vědců, děkanů pedagogických fakult, učitelů a tvůrců školských politik ze všech kontinentů a diskutovali o možnostech vzdělávání a profesního rozvoje učitelů a o využití výsledků výzkumu pro zlepšování stávající praxe. Dílčími tématy konference byly: kvalita vzdělávání, výuka v digitálním věku, mezinárodní trendy ve vzdělávání pedagogů, hlas žáků, využití mezinárodních partnerství a síťování v praxi škol.

Konference mezinárodní sítě ICET se konají každý rok na jiném kontinentu, což vede k internacionalizaci provozu jednotlivých univerzit pořádajících konferenci, a také k posilování lokálních sítí. Vedle čtyř hlavních řečníků, prof. Toma Russella (Queen's University, Kanada), který hovořil o konceptu reflektivní praxe, a prof. Aileen Kennedy (The University of Edinburgh, Skotsko), která se ve svém příspěvku zaměřila na učitelské vzdělávání, doc. Petra Novotného a dr. Karly Brücknerové (FF MU), kteří prezentovali výsledky svého výzkumu mezigeneračního učení mezi učiteli, se účastníci konference mohli zúčastnit takřka stovky prezentací, sympozií a workshopů.

V rámci posilování lokálních sítí se uskutečnilo odborné kolokvium věnované učitelské profesi a vzdělávání učitelů. Garanty kolokvia byli Ondřej Liška, bývalý ministr školství, a Roman Švaříček, předseda organizačního výboru konference.

Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje a prof. Milan Pol, děkan Filozofické fakulty MU.

Více na samostatném webu konference.

Sdílení článku

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info