Odborné časopisy

Časopis Studia paedagogica

Studia paedagogica je odborný časopis vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Redakce časopisu sídlí na Ústavu pedagogických věd.

Časopis přináší původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. V časopise vychází články teoretického, ale především empirického charakteru. Cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích.

Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat pedagogického výzkumu, je však otevřen rovněž studiím zakotveným v jiných sociálních vědách.

Více informací o časopise najdete na stránkách www.studiapaedagogica.cz.

Další významné odborné časopisy v ČR

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

Lucius Annaeus Seneca

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info