Seminář Inspiration – Connection – Action

19. 11. 2015

Dne 19. listopadu 2015 proběhl na Ústavu pedagogických věd seminář s názvem Inspiration – Connection – Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách, jehož cílem bylo otevřít širší odbornou diskusi k otázkám vzdělávání kariérových poradců na vysokých školách a ke stavu výzkumu kariérového poradenství. Organizace semináře se ujal Ústav pedagogických věd ve spolupráci s Centrem Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce.

Seminář byl koncipován tak, aby se měli možnost setkat studenti a vyučující, stejně tak jako začínající i pokročilí výzkumníci. V průběhu semináře zazněly příspěvky, v nichž byla věnována pozornost tomu, jak a kde probíhá výuka kariérového poradenství a jaké výzkumné aktivity realizují zastoupené univerzity a vysoké školy v České republice, Slovenské republice, v Norsku a ve Švédsku. Kurzy kariérového poradenství vyučované na Ústavu pedagogických věd představila Lenka Hloušková. Neméně pozornosti vzbudil i příspěvek jejího výzkumného týmu s názvem Využití výzkumu v poradenské praxi, aneb jak se rodí inovace poradenských služeb, který byl současně jednou z mnoha aktivit v rámci Týdne humanitních věd FF MU.

Průběžná diskuse mezi čtyřmi desítkami účastníků a řízená diskuse v rámci tzv. kulatého stolu vyústily v závěr, že výuka i výzkum z oblasti kariérového poradenství jsou nosnými tématy pro odborníky z různých vědních oborů. Jednou z možností jak podpořit jejich vzájemnou spolupráci může být vytvoření stabilní platformy pro pravidelná mezioborová setkání.

Více článků

Přehled všech článků