Seminář Inspiration – Connection – Action

19. 11. 2015

Dne 19. listopadu 2015 proběhl na Ústavu pedagogických věd seminář s názvem Inspiration – Connection – Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách, jehož cílem bylo otevřít širší odbornou diskusi k otázkám vzdělávání kariérových poradců na vysokých školách a ke stavu výzkumu kariérového poradenství. Organizace semináře se ujal Ústav pedagogických věd ve spolupráci s Centrem Euroguidance při Domu zahraniční spolupráce.

Seminář byl koncipován tak, aby se měli možnost setkat studenti a vyučující, stejně tak jako začínající i pokročilí výzkumníci. V průběhu semináře zazněly příspěvky, v nichž byla věnována pozornost tomu, jak a kde probíhá výuka kariérového poradenství a jaké výzkumné aktivity realizují zastoupené univerzity a vysoké školy v České republice, Slovenské republice, v Norsku a ve Švédsku. Kurzy kariérového poradenství vyučované na Ústavu pedagogických věd představila Lenka Hloušková. Neméně pozornosti vzbudil i příspěvek jejího výzkumného týmu s názvem Využití výzkumu v poradenské praxi, aneb jak se rodí inovace poradenských služeb, který byl současně jednou z mnoha aktivit v rámci Týdne humanitních věd FF MU.

Průběžná diskuse mezi čtyřmi desítkami účastníků a řízená diskuse v rámci tzv. kulatého stolu vyústily v závěr, že výuka i výzkum z oblasti kariérového poradenství jsou nosnými tématy pro odborníky z různých vědních oborů. Jednou z možností jak podpořit jejich vzájemnou spolupráci může být vytvoření stabilní platformy pro pravidelná mezioborová setkání.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info