Rozvrhy pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání – podzim 2020

V podzimním semestru 2020 probíhá výuka v online režimu dle pokynů jednotlivých vyučujících.

Pedagogika

2. ročník bakalářského kombinovaného studia

Posluchárny: bude probíhat online

Předměty:

 • Úvod do pedagogického výzkumu PGBK010 (Novotný)
 • Dějiny českého školství a pedagogiky PGBK103 (Zounek)
 • Ročníková práce PGBK012 (Sedláček)
 • Sociální pedagogika PGBK105 (Knotová)
 • Sociální a pedagogická komunikace PGBK106 (Šeďová)
 • Filozofie pedagogických a sociálních věd PGBK107 (Švaříček)
 • Základy speciální pedagogiky PGBK117 (Čiháček)
 • Environmentální výchova PGBK101 (Medek, Činčera) (13.11. Kaprálův mlýn)

3. ročník bakalářského kombinovaného studia

Posluchárny: bude probíhat online

Předměty:

 • Environmentální výchova (Medek, Činčera) (PGK32B59) - společně s 2. ročníkem bc. Pedagogiky (D41)
 • Základy speciální pedagogiky PGK33B62 (Čiháček) - společně s 2. ročníkem bc. Pedagogiky (D41)
 • Sociální a pedagogická komunikace PGK32B66 (Šeďová) - společně s 2. ročníkem bc. Pedagogiky (D41)
 • Základy poradenství PGK31B53 (Hloušková)
 • Kariérové poradenství PGK41B72 (Hloušková)

1. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny: bude probíhat online

Předměty:

 • Úvod do studia – organizační záležitosti (Zounek)
 • Knihovna (pracovníci ÚK FF MU) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Kvalitativní výzkum PGMK007 (Šeďová, Majcík) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Řízení vzdělávacích institucí PGMK004 (Pol) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Inovace v české škole PGMK101 (Novotný) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Srovnávací pedagogika PGMK001 (Záleská)
 • Právo PGMK505 (Poláková)

2. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny: bude probíhat online

Předměty:

 • Vzdělávací politika PGMK002 (Rabušicová) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Age management PGMK109 (Harvánková, Vařejková) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Projekty a projektové řízení PGMK509 (Harvánková) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Filozofie výchovy a vzdělání PGMK003 (Švaříček)
 • Multikulturní výchova PGMK110 (Knotová)
 • Analýza kvalitativních dat PGMK106 – PC učebna B2.33 (Švaříček)
 • Analýza kvantitativních dat PGMK107 – PC učebna L11, B2.33 (Sedláček)

Andragogika

1. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny: bude probíhat online

Předměty:

 • Úvod do studia – organizační záležitosti (Novotný)
 • Knihovna (pracovníci ÚK FF MU) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Kvalitativní výzkum PAMK005 (Šeďová, Majcík) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Řízení vzdělávacích institucí PAMK007 (Pol) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Inovace ve vzdělávání PAMK105 (Novotný) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Andragogika I PAMK001 (Novotný, Rabušicová)
 • Úvod do andragogického výzkumu PAMK100 (Novotný)

2. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny: bude probíhat online

Předměty:

 • Vzdělávací politika PAMK003 (Rabušicová) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Age management PAM147 (Harvánková, Vařejková) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Projektové plánování a řízení PAMK108 (Harvánková) - společně pro programy Pedagogika a Andragogika
 • Kariérové poradenství ve vzd. dospělých PAMK008 (Hloušková)
 • Výběr pracovníků a assessment centra PAMK133 (Lazarová)
 • Řízení lidských zdrojů v praxi PAMK102 (Pokorný)

DPS a kombinované studium učitelství