Rozvrhy pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání – jaro 2020

Pedagogika

1. ročník bakalářského kombinovaného studia

Posluchárny (lichý týden): C43

Předměty:

 • Pedagogické teorie PGBK003 (R. Švaříček)
 • Alternativní pohledy na školu PGBK004 (R. Švaříček)
 • Pedagogická psychologie PGBK008 (J. Mareš, J. Lukas, K. Bartošová)
 • Sociální psychologie PGBK109 (K. Millová)
 • Digitální technologie PGBK104 (J. Zounek)
 • Vzdělávání dospělých PGBK108 (K. Harvánková)

2. ročník bakalářského kombinovaného studia

Posluchárny (lichý týden): B2.34

Předměty:

 • Metody a techniky výzkumu PGK31A39 (P. Hlaďo)
 • Pedagogická psychologie PGK22B43 (J. Mareš, J. Lukas, K. Bartošová)
 • Didaktika PGK21A30 (L. Hloušková)
 • Školní poradenství PGK51B98 (A. Vašáková)
 • Předškolní pedagogika PGK42B86 (M. Rabušicová)
 • Pedagogika rodiny PGK32B58 (M. Rabušicová)
 • ICT ve vzdělávání PGK22B22 (J. Zounek)

1. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny (sudý týden): B2.34
(společné předměty pro obory Pedagogika a Andragogika vyučovány v posluchárně C43)

Předměty:

 • Pedagogická evaluace PGMK005 (M. Pol) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • Kvantitativní výzkum PGMK006 (M. Sedláček) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • E-learning PGMK102 (J. Zounek, L. Juhaňák) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • Profesní seniorita PGMK105 (K. Harvánková, L. Kamanová) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • Andragogika PGMK104 (M. Dvořáková)
 • Education in the Era of Globalization PGMK120 (K. Záleská)
 • Osobnostně sociální výchova PGMK108 (T. Vengřinová)

Andragogika

1. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny (sudý týden): C43
(společné předměty pro obory Pedagogika a Andragogika vyučovány v posluchárně C43)

Předměty:

 • Pedagogická evaluace PAMK149 (M. Pol) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • Kvantitativní výzkum PAMK004 (M. Sedláček) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • E-learning PAM125 (J. Zounek, L. Juhaňák) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • Profesní seniorita PAM146 (K. Harvánková, L. Kamanová) – společný předmět pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • Andragogika II PAMK002 (M. Rabušicová, P. Novotný)
 • Didaktika vzdělávání dospělých PAMK010 (M. Dvořáková)
 • Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých PAMK107 (P. Dvořák)

Kombinované studium učitelství a CŽV