Rozvrhy pro kombinované studium a celoživotní vzdělávání – podzim 2019

Pedagogika

1. ročník bakalářského kombinovaného studia

Posluchárny (lichý týden): B2.24

 • 1x2h Úvod do studia – organizační záležitosti (Zounek)
 • 1x2h Knihovna
 • 8x2h Obecná pedagogika (Brücknerová) PGBK002
 • 8x2h Základy psychologie (Lazarová) PGBK007
 • 8x2h Základy sociologie (Oláh) PGBK005
 • 8x2h Klíčová témata dějin školství (Zounek) PGBK001

2. ročník bakalářského kombinovaného studia

Posluchárny (sudý týden): B2.24

 • 5x2h Vývojová psychologie (Lazarová) PGK11A18
 • 5x2h Filozofie (Měšťánek) PGK21A31
 • 5x2h Úvod do pedagogického výzkumu (Novotný) PGK21A32
 • 3x2h Sociální psychologie (Millová) PGK12B25
 • 3x2h Sociální pedagogika (Knotová) PGK31B51
 • 3x2h Psaní odborného textu (Sedláček, Novotný) PGK31B47

3. ročník bakalářského kombinovaného studia

Posluchárny (lichý týden): C43

 • 3x2h Základy poradenství (Hloušková) PGK31B53
 • 3x2h Ekologická výchova (Medek, Činčera) PGK32B59
 • 3x2h Kariérové poradenství (Hloušková) PGK41B72
 • 3x2h Základy speciální pedagogiky (Čiháček) PGK33B62
 • 3x2h Sociální a pedagogická komunikace (Šeďová, Navrátilová) PGK32B66

1. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny (sudý týden + 11.10.): B2.34

(společné předměty pro obory Pedagogika a Andragogika vyučovány v posluchárně C43)

 • 1x2h Úvod do studia – organizační záležitosti (Zounek)
 • 1x2h Knihovna FF MU - společně pro obory Pedagogika a Andragogika (C43)
 • 9x2h Řízení vzdělávacích institucí (Pol) - společně pro obory Pedagogika a Andragogika PGMK004 (C43)
 • 9x2h Kvalitativní výzkum (Šeďová, Majcík) - společně pro obory Pedagogika a Andragogika PGMK007 (C43)
 • 9x2h Právo (Poláková) PGMK505
 • 9x2h Srovnávací pedagogika (Rabušicová, Záleská) PGMK001
 • 2x2h Inovace ve vzdělávání (Novotný) PGMK101

2. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny (lichý týden): B2.34 (Teorie ZRU v C41)

(společné předměty pro obory Pedagogika a Andragogika vyučovány v posluchárně B2.34)

 • 5x2h Vzdělávací politika (Rabušicová) - společně pro obory Pedagogika a Andragogika PGK51A80
 • 3x2h Multikulturní výchova (Knotová) PGK51B89
 • 3x2h Filozofie výchovy a vzdělání (Švaříček) PGK51B77
 • 3x2h Gerontopedagogika (Knotová) PGK51B64
 • 3x2h Teorie zkušenostně reflektivního učení (Brücknerová) PGK44B61 (C41)

Andragogika

1. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny (sudý týden + 11.10.): C43

(společné předměty pro obory Pedagogika a Andragogika vyučovány v posluchárně C43)

 • 1x2h Úvod do studia – organizační záležitosti (Novotný)
 • 1x2h Knihovna FF MU - společně pro obory Pedagogika a Andragogika
 • 9x2h Řízení vzdělávacích institucí (Pol) - společně pro obory Pedagogika a Andragogika PAMK007
 • 9x2h Kvalitativní výzkum (Šeďová, Majcík) - společně pro obory Pedagogika a Andragogika PAMK005
 • 5x2h Andragogika I (Novotný) PAMK001
 • 5x2h Andragogika I (Rabušicová) PAMK001
 • 2x2h Inovace ve vzdělávání (Novotný) PAMK105
 • 2x2h Úvod do andragogického výzkumu (Novotný) PAMK100

2. ročník navazujícího magisterského kombinovaného studia

Posluchárny (lichý týden): B2.44 (Kariérové poradenství 6. 12. v C43)

(společné předměty pro obory Pedagogika a Andragogika vyučovány v posluchárně B2.34)

 • 5x2h Vzdělávací politika (Rabušicová) - společně pro obory Pedagogika/Andragogika PANK003 (B2.34)
 • 5x2h Projektové plánování a řízení (Harvánková) PANK108
 • 5x2h Kariérové poradenství (Hloušková) PANK008 (6. 12. v C43)
 • 4x2h Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých (Dvořák) PANK107
 • 4x2h Řízení lidských zdrojů v praxi (Pokorný) PANK102

Celoživotní vzdělávání

Rozvrh DPS a kombinované studium učitelství: podzimní semestr 2019

  8:20 - 10:00 10:20 - 12:00 pauza 13:00 - 14:40 15:00 - 16:40
11. 10. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I.   DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Co je pedagogika - Ingrid Procházková) DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Učitelství jako profese - Petr Sucháček)
25. 10. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I.   DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Žák jako subjekt výchovy - Zuzana Šalamounová) DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Kurikulum - Ingrid Procházková)
8. 11. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I.   DPS005/SUK005 Speciální pedagogika a diagnostika DPS005/SUK005 Speciální pedagogika a diagnostika
22. 11. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I. DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I.   DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Výuková komunikace - Zuzana Šalamounová) DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Výuková komunikace - Zuzana Šalamounová)
6. 12. DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Škola jako instituce a organizace - Martin Sedláček) DPS002/SUK002 Školní pedagogika (Martin Majcík - vzdělávací politika)   DPS005/SUK005 Speciální pedagogika a diagnostika DPS005/SUK005 Speciální pedagogika a diagnostika

Výuka probíhá vždy v místnosti C33

Kontaktní osoby:                 

 • DPS001/SUK001 Psychologie pro učitele I. - dr. Stránská
 • DPS002/SUK002 Školní pedagogika - střídají se vyučující Ústavu pedagogických věd
 • DPS005/SUK005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika - dr. Pitnerová

Rozvrh si případně můžete stáhnout v PDF.