Věnujeme se vědě a výzkumu

Zkoumáme vzdělávání, výchovu a učení. A publikujeme excelentní výstupy

Hodnocení vědy na ÚPV podle Metodiky M17+

Podle Metodiky M17+ byly naše výsledky za rok 2016 v rámci bibliometrické a nebibliometrické analýzy hodnoceny jako excelentní. 

V rámci hodnocení vybraných nebibliometrizovatelných výsledků v kategorii společenské relevance dostaly dvě naše publikace excelentní hodnocení:

Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe.

Šeďová, K., Švaříček, R., Sedláček, M., Šalamounová, Z. (2016). Jak se učitelé učí: Cestou profesního rozvoje  k dialogickému vyučování.

Mezi 10 odborných článků hodnocených jako excelentní v rámci bibliometrické analýzy se dostala jedna naše publikace v mezinárodním časopise s vysokým impaktem. Článek je výsledkem nejrozsáhlejšího akčního výzkumu dialogického vyučování, jaký byl u nás dosud realizován:

Šeďová, K., Sedláček, M., Švaříček, R. (2016). Teacher professional development as a means of transforming student classroom talk. Teaching and Teacher Education, 57,14-25.

Mezi českými pracovišti, která se věnují pedagogickému výzkumu, tak byl Ústav pedagogických věd v hodnocení vědeckých výstupů za rok 2016 nejúspěšnější.

Více informací o způsobu hodnocení na https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/nebiblio a https://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory.

Naše články v prestižních impaktovaných časopisech

Čím se zabýváme

Knihy z produkce ústavu