Dříve řešená témata

Digitální technologie ve vzdělávání

Výzkum ukázal, jakými různými způsoby mohou digitální technologie spoluutvářet každodennost mladých lidí. Například mobilní telefon je pro některé nástrojem k učení, seberealizaci či utváření identity, pro další je především prostředkem zahnání nudy, pro jiné představuje vstup do online prostředí, v němž nalézají pochopení a podporu vrstevníků, jež naopak nenalézají v offline prostředí.

Mezigenerační učení

Výzkumný projekt ukázal, že má smysl hledat konzistentní teorii mezigeneračního učení, a to jak za pomoci jeho zasazování do teoretických kontextů generací a učení obecně, tak za pomoci skládání výzkumných poznatků o mezigenerační praxi. Mezigenerační učení se prostě děje, a to i tehdy, když k němu nesměřuje žádné podpůrné opatření.

Vedení, řízení a správa škol

Naše výzkumy mimo jiné upozornily na hlavní typy kultury školy v základních školách, analyzovaly hlavní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol a ukázaly na možnosti ředitelů vést a řídit školu v těchto fázích. Přispěly také k porozumění hlavním formám organizačního učení v českých základních školách, a způsobům, jakými je lidmi ve vedení základních škol zvládána inkluze.

Kariérová adaptabilita žáků středních škol

Život v dnešní uspěchané době plné nejrůznějších změn zvyšuje nároky na schopnosti jedince přizpůsobovat se těmto změnám. Významnou roli při zvládání měnících se nároků v pracovní oblasti hraje kariérová adaptabilita. Co to je kariérová adaptabilita? Proč je důležitá a co ovlivňuje? Odpovědi na tyto otázky i řadu dalších přinesl výzkumný projekt podpořený Grantovou agenturou ČR v letech 2018 až 2021.

Dějiny školství a pedagogiky (Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů)

Výzkum ukázal, že být učitelem v socialistickém Československu nemuselo být jednoduché. Do profese učitele se promítaly ideové i ideologické vlivy, ovlivňovaly ji organizační i institucionální změny, mnohdy bez jakéhokoliv odborného základu.

Netradiční studenti studující pedagogické obory v českém terciárním vzdělávání

Netradiční studenti pedagogických oborů v terciárním vzdělávání se nezřídka cítí jako jakási nedokonalá verze vysokoškolského studenta, která je systémem spíše trpěná. Náš výzkum ukazuje, že to není touha po diplomu, ale identitní, intelektuální a dokonce i hédonistické motivy, díky kterým dospělí studenti zvládají skloubit studium a další závazky a překonávají rezistenci systému vůči jejich zvláštnostem.

Vitální učitel

Vitální učitel je interaktivním rozcestníkem, který pomáhá učitelům při podpoře pracovní schopnosti, zlepšování životního stylu a hledání cest k duševní pohodě. Učitelé na něm najdou také informace a testy týkající se podpory prevence stresu a syndromu vyhoření. Web vznikl jako výsledek několikaleté práce multidisciplinárního týmu v rámci projektu se státní podporou Technologické agentury ČR.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info