Věnujeme se vědě a výzkumu

Zkoumáme vzdělávání, výchovu a učení. A publikujeme excelentní výstupy

Naše články v prestižních impaktovaných časopisech

Čím se zabýváme

Knihy z produkce ústavu