Magisterská práce

 • Vyberte si téma práce v IS MUNI

  Seznamte se s nabídkou vypisovaných témat magisterských diplomových prací, která je zveřejněna v ISu, a kontaktujte potenciálního vedoucího práce se žádostí o vedení. Oslovit vedoucího a formulovat téma magisterské práce je doporučeno 3 semestry před plánovaným ukončením studia.

 • Prostudujte si, jaké požadavky platí pro jednotlivé typy prací a jeden z nich si po dohodě s vedoucím zvolte:

 • Odevzdejte vedoucímu práce vypracovaný Projekt magisterské diplomové práce

  Stáhnout formulář

 • Šablona závěrečné práce

  Magisterskou diplomovou práci doporučujeme zpracovat v šabloně závěrečné práce.

  Šablona závěrečné práce

 • Přihlaste se k vybranému tématu v ISu

  Ve spolupráci se svým vedoucím práce zajistěte, že jste v ISu přihlášeni k vybranému tématu (studenta k tématu přihlásí vedoucí práce, nebo jej nechá přihlásit samostatně). Zároveň v ISu aktualizujte název a téma práce do finální podoby v případě, že chcete v daném semestru přistoupit k obhajobě.

  • Podzimní semestr: do 31. 10. daného roku.
  • Jarní semestr: do 31. 3. daného roku.
 • Zapište si datum odevzdání

  • Podzimní semestr: do 30. 11. daného roku.
  • Jarní semestr: do 30. 4. daného roku.
 • Odevzdejte práci

  To znamená:

  1. Zkontrolujte si zadání práce v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?),
  2. S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší studijní oddělení),
  3. Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova,
  4. POZOR, DŮLEŽITÉ!!! V uvedeném termínu (viz Aktuálně na tomto webu) odevzdejte tištěnou verzi práce na sekretariát ÚPV. Tištěná práce se odevzdává v jednom vyhotovení např. v kroužkové vazbě, v termovazbě, ve spirálové vazbě, v lepené vazbě (není nutná knižní vazba s pevnými deskami). Doporučen je oboustranný tisk.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info