Navazující magisterské studium 

Máte bakaláře v kapse? Pokračujte v jednom ze čtyř navazujících oborů.