Garanti studijních programů

Každý studijní program má svého garanta, který je zodpovědný jak za obsahové otázky studijních program, tak za jeho vysokou kvalitu. Neváhejte se na ně obracet s otázkami k danému studijnímu programu.

Bakalářské studium

Bez popisku

Pedagogika

Docent Jiří Zounek nahlíží na pedagogiku originálním způsobem - směrem do minulosti i do budoucnosti. Zabývá se dějinami pedagogiky a školství a zároveň se věnuje využití digitálních technologií ve vzdělávání. Přečtěte si například jeho knihy E-learning – Učení (se) s digitálními technologiemi či Normální život v nenormální době nebo navštivte jeho web. Studenti se s ním setkávají v předmětech jako Klíčová témata dějin školství a pedagogiky, E-learning nebo Digitální technologie ve vzdělávání.


MUNIResearchGate, Academia.edu

Bez popisku

Sociální pedagogika a poradenství

Docent Petr Hlaďo se výzkumně zabývá zejména volbou vzdělávací a profesní dráhy u rozmanitých skupin osob v různých fázích jejich života. Klade si otázky, do jaké míry jsou na toto rozhodování žáci připraveni, kým jsou ovlivňováni a jak by bylo možné v této oblasti žáky lépe připravit. Jeho odborné zaměření je však širší. Studenti se s ním mohou setkat například v předmětech jako Sociální patologie, Pedagogická diagnostika či Metody a techniky pedagogického výzkumu.


MUNIResearchGate

Navazující magisterské studium

Bez popisku

Andragogika

Docent Petr Novotný je garantem studia andragogiky. Profesně se zabývá zejména mezigeneračním učením a metodologií andragogického výzkumu. Studenti se s ním setkávají v předmětech Andragogika, Úvod do andragogického výzkumu nebo Inovace v českém vzdělávání.

 


MUNIResearchGate, Academia.eduGoogle Scholar

Bez popisku

Pedagogika

Docent Martin Sedláček se zabývá problematikou řízení škol, ale věnuje se také vztahu mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků. Studenti se s ním setkávají v předmětech jako Analýza kvantitativních dat, Kvantitativní výzkum. Přečtěte si například jeho monografii První učitel, která vyšla v nakladatelství Munipress.


MUNI, ResearchGate, Academia.edu

Bez popisku

Sociální pedagogika a poradenství

Docentka Dana Knotová se zabývá zejména sociální pedagogikou a školním poradenstvím, ale také pedagogikou volného času či multikulturní výchovou. Studenti se s ní mohou setkat v předmětech jako Gerontopedagogika, Multikulturní výchova či Poradenské služby.

 


MUNIResearchGate

Doktorské studium

Bez popisku

Pedagogické vědy

Profesor Milan Pol se specializuje na řízení ve vzdělávání a pedagogickou evaluaci. Je autorem řady publikací, například o organizačním učení ve školách, kultuře školy, životní a profesní dráze vedoucích pracovníků škol. Po dobu osmi let (2014-2022) vykonával funkci děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

MUNIResearchGate


 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info