Období mladé dospělosti je jedním z nejsložitějších úseků lidského života. V tomto období se snažíme postavit na vlastní nohy, zvládnout všechny nároky studia, práce, partnerství a u toho všeho tak trochu najít sami sebe. Je to velká životní zkouška a projít jí není pro mnohé z nás jednoduché.

Na Ústavu pedagogických věd si uvědomujeme, že mohou nastat situace, kdy si studenti neví rady. Mohou prožívat nejistotu, smutek a pocity beznaděje z problémů, které jsou nepřehledně spletené dohromady.

Pokud se potíže týkají konkrétního předmětu, či části studia na ÚPV, bude nejlepší obrátit se na garanta či konkrétního vyučujícího. Neváhejte si včas domluvit individuální konzultaci, v níž jistě společně naleznete konkrétní kroky k řešení.

Pokud se však jedná o problémy zásadnější či přerůstající do mimostudijních oblastí, doporučujeme vám obrátit se do nejdříve na Poradenské centrum Masarykovy univerzity, které je Vám k dispozici, ať již preferujete osobní rozhovor či konzultace online.

Jste v náročné sociální situaci?

Můžete si požádat o sociální stipendium. Cílem stipendijního programu je zajistit stipendium v případě tíživé sociální situace studenta. Na sociální stipendium má nárok student, který splňuje podmínky stanovené v části 11 § 91 odst. 3 Zákona o vysokých školách. Stipendium se přiznává na deset měsíců v akademickém roce, vždy od října do konce července.

VÍCE INFORMACÍ

Na koho se můžete dále obrátit?

Psychologické poradenství

Můžete využít individuální osobní konzultace nebo on-line konzultace, délka konzultace je 50 minut. Konzultace probíhají v českém jazyce. Na vyžádání je možné zajistit konzultaci v anglickém jazyce.

Více informací

Kariérní poradenství

Málokterý student má už od začátku studia jasno, kterým směrem se bude po škole ubírat. V Kariérním centru MU vám pomohou objevit vaše silné stránky a možnosti jejich uplatnění.

Více informací

Studijní poradenství

Stohy seminárních prací, rozepsaná diplomka, do toho rozchod nebo špatné vztahy v rodině či v práci. I takhle může někdy vypadat studentský život. Když už nevíte kudy kam, první pomoc v takové situaci nabízí Poradenské centrum.

Více informací

Studium s handicapem

O nevidomé, slabozraké, nedoslýchavé nebo neslyšící či jinak handicapované studenty se stará centrum Teiresiás. Díky němu už dnes není výjimkou, že mladí lidé s postižením navštěvují přednášky a cvičení také se svými nehandicapovanými kolegy.

Více informací

Podpořte své zdraví a inspirujte se na webu organizace Nevypusť duši

Podívejte se například na připravená videa, načerpejte z nich inspiraci, podporu a vyzkoušejte třeba ještě dnes novou relaxační techniku.

Více informací

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info