Konzultační hodiny

Konzultační hodiny v jarním semestru 2020

Konzultace pracovníků ÚPV probíhají v níže uvedené dny a časy, případně dle konkrétní domluvy
e-mailem.

Ve zkouškovém období výhradně dle konkrétní domluvy e-mailem.

Profesoři

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

po předchozí domluvě e-mailem

prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.

po předchozí domluvě e-mailem

Docenti

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Odborní asistenti

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Klára Záleská, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Asistenti

Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D.

po předchozí domluvě e-mailem