Učení je synonymum k bytí

Studujte s námi život optikou pedagogických věd. Od bakaláře po doktorát anebo v dalším vzdělávání. Studujte prezenčně i kombinovaně.

Co znamená studovat pedagogické vědy?

Jan Amos Komenský přirovnal ve svém díle o pedagogice nevzdělané lidi k neotesaným kamenům, jimž až vzdělání dodává lidských obrysů. Pedagoga zde připodobnil k zahradníkovi, který zasévá semena a pěstuje rostliny poznání, či k porodníkovi, který pomáhá na svět “krásné moudrosti, sličné výmluvnosti, svěží a živé ctnosti”. Studovat pedagogické vědy znamená navázat na tradici dávných myslitelů, ale také reflektovat současnou společnost a hledat odpovědi na výzvy, které do vzdělávání přináší například moderní technologie a sociální média.

Proč studovat na ÚPV?

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří mezi vysokoškolská pracoviště s dlouhou tradicí. Tato tradice se píše už od roku 1922, kdy byl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity zřízen Pedagogický seminář. V současné době je Ústav pedagogických věd moderním pracovištěm, které v rámci čtyř studijních oborů připravuje pro jejich práci například budoucí pedagogy, výchovné poradce, výzkumníky nebo personalisty.

Studium na Ústavu pedagogických věd je jedinečné v několika aspektech:

  • Nabízíme výzkumně orientovanou výuku. V průběhu studia mají naši studenti možnost zapojit se do řady národních i mezinárodních výzkumných a rozvojových projektů a přirozenou cestou se tak připravit na vlastní výzkum potřebný k vypracování diplomové práce.
  • Poskytujeme výuku spojenou s praxí. Studenti u nás již během studia získávají řadu praktických zkušeností, s jejichž pomocí mohou později nalézt optimální pracovní uplatnění.
  • Podporujeme mezinárodní výuku. V rámci studia mají studenti možnost absolvovat zahraniční studijní pobyty, pro něž mají na výběr z více než 20 destinací v celé Evropě. Studentům také poskytujeme možnost volit si předměty vyučované v angličtině.
  • Našimi vyučujícími jsou renomovaní odborníci. Naši studenti tedy mají příležitost se ve výuce setkávat tváří v tvář s významnými vědci a autory klíčových publikací v oboru.
  • Vydáváme vlastní odborný časopis. Recenzovaný časopis Studia Paedagogica vychází na našem ústavu už od roku 2009 a přináší odborné články z oblasti vzdělávání, výchovy a učení.

 

Pro koho je studium vhodné?

  • pro absolventy středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří chtějí získat vzdělání v oblasti pedagogických věd
  • pro absolventy vysokoškolského studia pedagogického nebo podobného zaměření, kteří chtějí své vzdělání prohloubit v rámci magisterského nebo doktorského studia
  • pro učitele a pedagogické pracovníky, kteří chtějí získat plnou kvalifikaci
  • pro profesionály a absolventy vysokých škol, kteří si chtějí doplnit vzdělání a zvýšit kvalifikaci

 

Bez popisku

Těší se na vás vedoucí ústavu Roman Švaříček

Dr. Roman Švaříček se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů a pedagogické komunikace, metodologii kvalitativního výzkumu a filozofii pedagogických věd. Studenti se s ním mohou setkat v předmětech Pedagogické teorie, Filozofie výchovy a vzdělávání, Filozofie pedagogických a sociálních věd, Analýza kvalitativních dat, Etika výzkumu či Doktorský seminář.


ResearchGate

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info