Žijeme pedagogikou

Zajímá nás učení, vyučování a vzdělávání.

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří mezi vysokoškolská pracoviště s velmi dlouhou tradicí. U kořenů této tradice stálo zřízení Pedagogického semináře na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1922, tedy nedlouho po jejím založení.

V současnosti působí na ústavu celkem třináct akademických pracovníků a řada externích spolupracovníků.

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Všichni pracovníci ústavu

Vzdělávací činnost

Ústav pedagogických věd poskytuje univerzitní vzdělání ve třech studijních programech.

  • Prvním z nich je program Pedagogika, který je realizován na bakalářské úrovni (prezenčně i kombinovaně), v navazující magisterské úrovni (prezenčně) a na úrovni doktorského studia (prezenčně i kombinovaně). Tento obor lze studovat jednooborově nebo v kombinaci s řadou oborů Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií nebo Fakulty sportovních studií. Cílem studia v tomto oboru je připravit odborníky schopné působit v oblasti výchovy a vzdělávání, kteří jsou připraveni pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií.
  • Sociální pedagogika a poradenství je programem, který lze studovat na úrovni bakalářského a navazujícího magisterského studia (jde o jednooborové studium v prezenční formě). Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky směřující nejen do oblasti sociálních a poradenských služeb, ale také do pedagogické sféry.
  • Program Andragogika je nabízený jednooborově v prezenční i kombinované formě, a to pouze v navazujícím magisterském stupni studia. Cílem studia je připravit absolventy pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých.

Vzdělávací činnost ústavu zahrnuje rovněž výuku pedagogických a didaktických disciplín pro studenty učitelských studijních programů Filozofické a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a doplňující pedagogické studium pro učitele z praxe. Dále se zde v rámci programů celoživotního vzdělávání realizuje Nultý ročník oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství, funkční studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a kvalifikační studium výchovného poradenství.

Věda, výzkum a rozvojové projekty

Součástí tradice ústavu je bohatá vědecká, výzkumná a rozvojová činnost, které se věnují všichni členové a rovněž doktorští studenti. Jakkoli jsou dílčí témata jednotlivých výzkumů různorodá, lze konstatovat, že již více než deset let zůstává jedním z ústředních bodů zájmu škola, v poslední době se část členů ústavu zaměřuje na problematiku celoživotního učení.

K podstatným charakteristikám výzkumné činnosti ústavu patří fakt, že se často jedná nikoli o individuální, nýbrž o týmové výzkumné projekty.

Rozvojové projekty se zaměřují na další zkvalitňování výuky, přičemž se klade důraz na slaďování skladby studia s požadavky trhu práce, na který studenti po absolutoriu školy vstupují. Členové ústavu se dlouhodobě podílejí také na řadě evaluačních, strategie vytvářejících a dalších rozvojových iniciativách v rámci ČR, ale i v zahraničí.

Od běžících i již dokončených projektů se odvíjí rozsáhlá publikační činnost členů ústavu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info