Žijeme pedagogikou

Zajímá nás učení, vyučování a vzdělávání.

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity patří mezi vysokoškolská pracoviště s velmi dlouhou tradicí. U kořenů této tradice stálo zřízení Pedagogického semináře na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v roce 1922, tedy nedlouho po jejím založení.

V současnosti působí na ústavu celkem třináct akademických pracovníků a řada externích spolupracovníků.

Vedoucí ústavu

Zástupce vedoucího ústavu

Všichni pracovníci ústavu

Vzdělávací činnost

Ústav pedagogických věd poskytuje univerzitní vzdělání ve třech studijních programech.

  • Prvním z nich je program Pedagogika, který je realizován na bakalářské úrovni (prezenčně i kombinovaně), v navazující magisterské úrovni (prezenčně) a na úrovni doktorského studia (prezenčně i kombinovaně). Tento obor lze studovat jednooborově nebo v kombinaci s řadou oborů Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií nebo Fakulty sportovních studií. Cílem studia v tomto oboru je připravit odborníky schopné působit v oblasti výchovy a vzdělávání, kteří jsou připraveni pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií.
  • Sociální pedagogika a poradenství je programem, který lze studovat na úrovni bakalářského a navazujícího magisterského studia (jde o jednooborové studium v prezenční formě). Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky směřující nejen do oblasti sociálních a poradenských služeb, ale také do pedagogické sféry.
  • Program Andragogika je nabízený jednooborově v prezenční i kombinované formě, a to pouze v navazujícím magisterském stupni studia. Cílem studia je připravit absolventy pro odbornou a koncepční práci v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých.

Vzdělávací činnost ústavu zahrnuje rovněž výuku pedagogických a didaktických disciplín pro studenty učitelských studijních programů Filozofické a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a doplňující pedagogické studium pro učitele z praxe. Dále se zde v rámci programů celoživotního vzdělávání realizuje Nultý ročník oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství, funkční studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a kvalifikační studium výchovného poradenství.

„Svým studentům nabízí ústav kvalitní studium na moderním pracovišti. Pro studenty i širší odbornou veřejnost zajišťuje pravidelné přednášky domácích a zahraničních odborníků. Nedílnou součástí studia je i možnost zahraničních studentských stáží na partnerských univerzitách v mnoha zemích Evropy. Studenti jsou rovněž zapojováni do výzkumných projektů, které řeší členové ústavu.“

doc. Petr Novotný

Věda, výzkum a rozvojové projekty

Součástí tradice ústavu je bohatá vědecká, výzkumná a rozvojová činnost, které se věnují všichni členové a rovněž doktorští studenti. Jakkoli jsou dílčí témata jednotlivých výzkumů různorodá, lze konstatovat, že již více než deset let zůstává jedním z ústředních bodů zájmu škola, v poslední době se část členů ústavu zaměřuje na problematiku celoživotního učení.

K podstatným charakteristikám výzkumné činnosti ústavu patří fakt, že se často jedná nikoli o individuální, nýbrž o týmové výzkumné projekty.

Rozvojové projekty se zaměřují na další zkvalitňování výuky, přičemž se klade důraz na slaďování skladby studia s požadavky trhu práce, na který studenti po absolutoriu školy vstupují. Členové ústavu se dlouhodobě podílejí také na řadě evaluačních, strategie vytvářejících a dalších rozvojových iniciativách v rámci ČR, ale i v zahraničí.

Od běžících i již dokončených projektů se odvíjí rozsáhlá publikační činnost členů ústavu.

Spolupracujte s námi

Kontakty

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno,
co jsme se naučili ve škole.“

Karel Čapek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info