Bakalářská práce

 • Vyberte si téma práce v IS MU

  Seznamte se s nabídkou vypisovaných témat bakalářských prací, která je zveřejněna v ISu, a kontaktujte potenciálního vedoucího práce se žádostí o vedení. Oslovit vedoucího a formulovat téma bakalářské práce je doporučeno nejpozději 2 semestry před plánovaným ukončením studia.

 • Odevzdejte vedoucímu vypracovaný Projekt bakalářské práce

  Stáhnout formulář

 • Prostudujte si standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce

 • Šablona závěrečné práce

  Bakalářskou práci doporučujeme zpracovat v šabloně závěrečné práce.

  Šablona závěrečné práce

 • Přihlaste se k vybranému tématu v ISu

  Ve spolupráci se svým vedoucím práce zajistěte, že jste v ISu přihlášeni k vybranému tématu (studenta k tématu přihlásí vedoucí práce, nebo jej nechá přihlásit samostatně). Zároveň v ISu aktualizujte název a téma práce do finální podoby v případě, že chcete v daném semestru přistoupit k obhajobě.

  • Podzimní semestr: do 31. 10. daného roku.
  • Jarní semestr: do 31. 3. daného roku.
 • Zapište si termín odevzdání práce

  • Podzimní semestr: do 30. 11. daného roku.
  • Jarní semestr: do 30. 4. daného roku.
  • Jarní semestr (obhajoba v září): do 30. 6. daného roku

  Zářijový termín státních závěrečných zkoušek je určen primárně jako opravný termín. Lze ho využít také jako řádný termín, ten ovšem musí být schválen vedením ÚPV FF MU na základě zdůvodněné žádosti, kterou podává student písemnou formou na ÚPV FF MU (adresovanou vedoucímu pracoviště).

 • Odevzdejte práci

  To znamená:

  1. Zkontrolujte si zadání práce v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?),
  2. S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší studijní oddělení),
  3. Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova,
  4. POZOR, DŮLEŽITÉ!!! Po vložení práce do Archivu napište obratem na sekretariát ÚPV e-mail s žádostí o potvrzení převzetí závěrečné práce a zapsání zápočtu za odevzdání práce (e-mail zasílejte na obě adresy: juricova@phil.muni.cz, zelena@phil.muni.cz). Žádost zasílejte ze svého oficiálního univerzitního e-mailu a v žádosti uveďte své jméno a příjmení, UČO a obor studia/studijní program.
  5. Vyčkejte na potvrzení e-mailem, že vaše závěrečná práce byla v pořádku převzata a byl vám zadán zápočet.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info