Bakalářská práce

 • Vyberte si téma práce v IS MU

  Seznamte se s nabídkou vypisovaných témat bakalářských prací, která je zveřejněna v ISu, a kontaktujte potenciálního vedoucího práce se žádostí o vedení. Oslovit vedoucího a formulovat téma bakalářské práce je doporučeno nejpozději 2 semestry před plánovaným ukončením studia.

 • Odevzdejte vedoucímu vypracovaný Projekt bakalářské práce

  Stáhnout formulář

 • Prostudujte si standard pro písemné práce k bakalářské zkoušce

 • Šablona závěrečné práce

  Bakalářskou práci doporučujeme zpracovat v šabloně závěrečné práce.

  Šablona závěrečné práce

 • Přihlaste se k vybranému tématu v ISu

  Ve spolupráci se svým vedoucím práce zajistěte, že jste v ISu přihlášeni k vybranému tématu (studenta k tématu přihlásí vedoucí práce, nebo jej nechá přihlásit samostatně). Zároveň v ISu aktualizujte název a téma práce do finální podoby v případě, že chcete v daném semestru přistoupit k obhajobě.

  • Podzimní semestr: do 31. 10. daného roku.
  • Jarní semestr: do 31. 3. daného roku.
 • Zapište si termín odevzdání práce

  • Podzimní semestr: do 30. 11. daného roku.
  • Jarní semestr: do 30. 4. daného roku.
  • Jarní semestr (obhajoba v září): do 30. 6. daného roku

  Zářijový termín státních závěrečných zkoušek je určen primárně jako opravný termín. Lze ho využít také jako řádný termín, ten ovšem musí být schválen vedením ÚPV FF MU na základě zdůvodněné žádosti, kterou podává student písemnou formou na ÚPV FF MU (adresovanou vedoucímu pracoviště).

 • Odevzdejte práci

  To znamená:

  1. Zkontrolujte, že v Archivu závěrečných prací v IS je zadán český i anglický název práce a že český název práce zadaný v IS je identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané bakalářské práci,
  2. vložte bakalářskou práci do Archivu závěrečných prací v IS,
  3. vytiskněte práci oboustranně,
  4. a odevzdejte ji v tištěné verzi na sekretariát ÚPV.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info