Celoživotní učení v digitálním prostředí

Cíle předmětu

Cílem předmětu je umožnit studentům identifikovat a aplikovat strategie učení v digitálním prostředí, které jim vyhovují, a tak u nich rozvinout jednu z klíčových kompetencí pro 21. století. Prostřednictvím vlastní zkušenosti i zkušenosti svých spolužáků budou studenti navedeni na to, aby si ujasnili, co znamená být úspěšným studentem v digitálním prostředí, a že neexistuje jen jedna cesta, která vyhovuje všem nebo která bude pokaždé funkční.

Cílem předmětu je také poskytnout studentům nástroje, pomocí nichž budou umět plánovat své učení, reflektovat své pokroky a upravovat svůj studijní plán dle potřeb tak, aby jejich studium v digitálním prostředí bylo úspěšné, navzdory nástrahám v podobě prokrastinace a jiných. Toto vědomí a nabité dovednosti jim budou užitečné nejen v jejich dalším studiu, ale také pro ně budou cennou zkušeností, až se ocitnou v roli těch, kteří budou připravovat vzdělávání v digitálním prostředí pro druhé, k čemuž směřují studiem oboru Pedagogika se specializací na digitální technologie ve vzdělávání. Určitý prostor bude také věnován problematice celoživotního vzdělávání a jeho kontextu vzdělávání v ČR.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu schopen:

  • Vysvětlit pojem celoživotní vzdělávání a zasadit jej do kontextu vzdělávání v ČR,
  • najít vhodné zdroje učení v digitálním prostředí s ohledem na tematiku a jazyk,
  • identifikovat strategii učení v digitálním prostředí, která mu vyhovuje,
  • aplikovat strategii učení v digitálním prostředí, která mu vyhovuje,
  • plánovat své učení, reflektovat své studijní pokroky a přizpůsobovat plán svým potřebám tak, aby jeho studium v digitálním prostředí bylo úspěšné.

Osnova

  • Celoživotní vzdělávání a učení
  • Zdroje učení v digitálním prostředí
  • Motivace k učení a práce s ní
  • Studijní strategie v digitálním prostředí
  • Studium v digitálním prostředí jako projekt

Výukové metody

přednáška, e-learning, skupinové projekty, individuální projekty, domácí úkoly, prezentace, seminář

Další předměty specializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info