Didaktika a design online vzdělávání

Cíle předmětu

Cílem předmětu je provést studenty celým procesem tvorby online kurzu, od přípravy, návrhu, realizace až po vyhodnocení zpětné vazby uživatelů a prezentace vlastní práce. Aby návrh takového kurzu byl úspěšný, studenti si doplní své znalosti didaktiky o didaktické zásady výuky v digitálním prostředí v kontextu nejnovějších trendů on-line vzdělávání.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu schopen:

 • Navrhnout cíle a výstupy z učení online kurzu a definovat cílovou skupinu,
 • navrhnout vhodnou strukturu online kurzu s ohledem na jeho cíl,
 • dodržovat didaktické zásady při přípravě online kurzů s ohledem na jejich cíl,
 • zařazovat do online kurzu vhodné vlastní a v souladu s autorským zákonem i cizí multimediální komponenty a interaktivní prvky,
 • vyhledávat a správně zařazovat do on-line kurzu příklady dobré praxe,
 • popsat a v rámci vlastních projektů aplikovat aktuální trendy v didaktice online vzdělávání,
 • navrhnout a vytvořit ucelený soubor e-learningových aktivit (výukovou lekci) na vybrané téma,
 • otestovat vlastní řešení na uživatelích online kurzu a tyto poznatky vyhodnotit, spolu s návrhem úprav, budou-li na základě zpětné vazby třeba.

Osnova

 • Didaktické zásady při přípravě online kurzů
 • Aktuální trendy v didaktice online vzdělávání
 • Cíle online kurzu, výstupy z učení a cílová skupina
 • Návrh výukové lekce
 • Tvorba výukové lekce
 • Testování, vyhodnocování, návrh úprav

Výukové metody

přednáška, e-learning, prezentace práce studentů, samostatná práce studentů, skupinová práce, seminář

Další předměty specializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info