Digitální technologie ve vzdělávání

Cíle předmětu

Kurz se zaměřuje klíčová témata využívání ICT ve vzdělávání. Téma je studováno v různých rovinách a z různých pohledů. Studenti se seznámí s problematikou začleňování ICT do školního vzdělávání (např. do práce učitelů, do života školy apod.), do života mimoškolních institucí, ale také do vzdělávání dospělých.

Studenti budou mít přehled o pedagogickém výzkumu v oblasti využití ICT ve vzdělávání, budou vědět, kde je možné hledat empirická data o ICT ve vzdělávání (např. Eurostat, Český statistický úřad, Eurydice aj.).

Studenti budou rovněž znát teorii využití ICT ve vzdělávání (teorie učení, různé teoretické koncepty současné společnosti aj.), ale budou se rovněž orientovat v oblasti vzdělávací politiky v dané oblasti, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu schopen:

  • Identifikovat a shrnout klíčové otázky implementace ICT do vzdělávání, do vzdělávání dospělých i do života společnosti,
  • popsat a vysvětlit možnosti zkoumání dané problematiky,
  • vyhledat, analyzovat a využívat empirická data k tomuto tématu a interpretovat je,
  • popsat a představit základní otázky vzdělávací politiky týkající se ICT ve vzdělávání (národní i mezinárodní úroveň),
  • popsat a vysvětlit základní teorie učení a teoretické koncepty spojované se vstupem ICT do společnosti i do vzdělávání či učení lidí.

Osnova

  • Úvod do problematiky (zdroje, vymezení tématu apod.).
  • ICT ve společnosti a ve vzdělávání (obecně-teoretický pohled, teorie učení, teorie současné společnosti).
  • Vzdělávací politika a ICT
  • Výzkum v oblasti ICT
  • Zdroje empirických dat

Výukové metody

přednáška, projektová výuka, prezentace a diskuze o výsledcích projektů

Další předměty specializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info