Aktuálně řešené projekty na ÚPV

Výzkum adaptace ukrajinských žáků

Výzkum SYRI ukázal, že školy se v první fázi soustředily především na sociální adaptaci žáků, zatímco adaptace na český vzdělávací systém je výzvou pro další období, říká vědecká ředitelka SYRI a vedoucí výzkumu profesorka Klára Šeďová.

Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky

Jak podpořit studenty vysokých škol, aby si dobře organizovali své učení a byli motivovaní, když pracují s e-learningem? Tým dr. Juhaňáka zjistil, jaké prvky e-learningu jsou pro učení studentů zásadní.

Zlepšování diagnostiky dyslexie

Projekt je inovativní propojením oblasti pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky s moderními analytickými nástroji výpočetní techniky, jako jsou strojové učení a neuronové sítě, a s diagnostickými a měřicími nástroji, jako je eye-tracking, při hledání odpovědi na otázku řešenou v současné době pedagogicko-psychologickými poradnami – Jak přesněji, efektivněji a rychleji diagnostikovat dyslexii žáků prvního stupně základní školy. Inovace spočívá v teoreticky zdůvodněném využití sofistikovaných technických nástrojů pro řešení palčivých otázek společenských věd.

Výzkum vnímané pracovní schopnosti u učitelů 2. stupně základních škol

Vykonávání učitelské profese je považováno za vysoce náročné a stresující. Učitelé musí stále častěji čelit řadě organizačních, administrativních a interpersonálních požadavků a překážek, které navíc s každým školním rokem vzrůstají. Tyto skutečnosti vedou k tomu, že se někteří učitelé rozhodnou opustit učitelskou profesi. V projektu přinášíme odpovědi na to, jak je možné podporovat a rozvíjet pracovní schopnost učitelů, tj. jejich funkční kapacitu těmto nárokům čelit.

Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek (DRAMA)

Vitální učitel

Vitální učitel je interaktivním rozcestníkem, který pomáhá učitelům při podpoře pracovní schopnosti, zlepšování životního stylu a hledání cest k duševní pohodě. Učitelé na něm najdou také informace a testy týkající se podpory prevence stresu a syndromu vyhoření. Web vznikl jako výsledek několikaleté práce multidisciplinárního týmu v rámci projektu se státní podporou Technologické agentury ČR.

VŠECHNY ŘEŠENÉ PROJEKTY ÚPV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info