Online výuková prostředí

Cíle předmětu

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s nejrůznějšími řešeními VLE (Virtual Learning Environment), zvláště pak se zaměřením na systémy typu LMS (Learning Management System). Studenti budou seznámeni se specifiky, výhodami i úskalími různých online výukových prostředí a získají podrobný přehled v dostupných nástrojích a funkčních prvcích tvořících systémy typu LMS. Zároveň se studenti naučí se systémem typu LMS pracovat a budou v něm umět vytvořit kurz a jeho jednotlivé komponenty, provést nastavení adekvátní požadavkům a takovýto kurz spravovat.

Studenti se seznámí primárně s LMS Moodle, který je dostatečně robustní, a tedy skýtá mnoho možností nastavení, jež jsou v obdobné podobě dostupné i v jiných systémech tohoto typu. Zároveň je LMS Moodle jedním z celosvětově nejrozšířenějších prostředí pro online výuku. V rámci předmětu budou pak studenti vedeni zejména k tomu, aby na základě získaných znalostí a dovedností byli schopni doporučit klientovi nejvhodnější řešení, toto řešení mu prezentovat a obhájit.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu schopen:

  • Identifikovat a shrnout důležité rysy vybraných online výukových prostředí a systémů typu LMS,
  • porovnat a vyzdvihnout rozdíly mezi vybranými online výukovými prostředími a LMS,
  • vytvořit a spravovat online kurz v LMS Moodle,
  • nastavit kurz v LMS Moodle a jednotlivé komponenty dle potřeb,
  • analyzovat situaci klienta tak, aby mohl provést informované rozhodnutí,
  • navrhnout klientovi vhodné LMS a svůj návrh před ním obhájit.

Osnova

1. Online výuková prostředí a LMS
2. Správa kurzu v LMS Moodle
3. Základní typy nástrojů v LMS Moodle
4. Pokročilé typy nástrojů v LMS Moodle
5. Systémy pro tvorbu a správu MOOC (Open edX)
6. Cloudová výuková prostředí a LMS
7. Inteligentní tutorské systémy a adaptivní výukové systémy
8. Zkušenosti se správou kurzů v LMS expertů z praxe
9. Jak zvolit správné LMS – kritéria výběru
10. Jak zvolit správné LMS – modelové situace

Výukové metody

přednáška, e-learning, skupinová práce, domácí úkoly, prezentace profesionálů z praxe, ústní prezentace před publikem, seminář

Další předměty specializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info