Tvorba digitálních výukových materiálů

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými typy digitálních výukových materiálů a jejich tvorbou. Studenti si nejen rozvinou své dovednosti v tvorbě takových materiálů, ale budou také vedeni k tomu, aby jejich výstupy byly v souladu s autorskými právy a typografickými zásadami, reflektovaly zadavatele i odběratele, následovaly doporučení pro tvorbu vybraného typu materiálu a byly správně česky.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu schopen:

 • Vytvořit online textový materiál s využitím základního html kódování,
 • vytvořit základní typy automaticky vyhodnocovaných úloh,
 • vytvořit jednoduchý digitální obrazový materiál,
 • vytvořit vybrané typy audiovizuálních materiálů,
 • navrhnout prototyp digitálního výukového materiálu,
 • vytvořit digitální výukový materiál, který bude v souladu s autorskými právy, bude se řídit typografickými zásadami, bude reflektovat zadavatele i odběratele, následovat doporučení pro tvorbu vybraného typu materiálu a bude správně česky.

Osnova

 • Přehled typů digitálních výukových materiálů
 • Tvorba online textového materiálu
 • Tvorba automaticky vyhodnocovaných úloh
 • Tvorba digitálního obrazového materiálu
 • Tvorba vybraných typů audiovizuálních materiálů
 • Tvorba vybraných interaktivních objektů v online aplikacích
 • Tvorba interaktivních prezentací
 • Tvorba animovaných objektů

Výukové metody

přednáška, e-learning, skupinové projekty, individuální projekty, domácí úkoly, prezentace studentské práce, seminář

Další předměty specializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info