Využití digitálních technologií ve speciální pedagogice

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou multimédií a digitálních technologií, včetně praktického využití při práci s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - osobami s potřebou podpory.

Zaměření bude na základní terminologické vymezení speciálních vzdělávacích potřeb, systému podpůrných opatření a speciální školství, včetně následné péče o dospělé s akcentem na důležitou roli multimédií. Praktické ukázky budou zaměřeny na “chytré” dotykové technologie (tablety, iPady, interaktivní tabule) a jejich vhodné zapojení při individuální intervenci a skupinové práci s osobami se SVP. Opomenuty nezůstanou ani další speciální digitální pomůcky.

Cílem bude získat nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti ve využití multimédií, seznámení s limity jejich výběru podle zadaných kritérií a možnostech jejich přizpůsobení individuálním potřebám. Naučit se využívat multimédia jako přirozenou součást vzdělávání i běžného života.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu schopen:

 • Popsat aktuálně platný systém podpory jedinců se SVP a systém speciálního školství,
 • identifikovat a shrnout důležitost multimédií ve vzdělávacím systému speciálního školství i následné speciálně-pedagogické péče,
 • identifikovat a shrnout důležité kritéria výběru multimédií pro osoby se SVP,
 • popsat faktory, které ovlivňují výběr zařízení i volbu vhodného obsahu (včetně možností individuálního přizpůsobení),
 • aplikovat a rozumět pravidlům při práci s technologiemi,
 • pojmenovat vybrané další digitální pomůcky využívané ve speciální pedagogice,
 • vhodně navrhnout zapojení konkrétního typu multimédií do vzdělávacího procesu nebo intervenci osoby se SVP.

Osnova

 • Úvod do problematiky speciální pedagogiky.
 • Základní terminologické vymezení multimediálních technologií ve speciální pedagogice.
 • Kategorizace multimédií s ohledem na stupně podpůrných opatření.
 • Druhy dotykových technologií využitelných ve vzdělávacím procesu a v oblasti podpory.
 • Praktické dovednosti s dotykovými technologiemi, aktivní práce s aplikacemi.
 • Využití iPadů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti individuální intervence a podpory.

Výukové metody

přednášky, diskuse, skupinové projekty, interaktivní spolupráce

Další předměty specializace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info