Pedagogika

Popis studia

Jaké jsou zákonitosti učení? Jak funguje škola a školské systémy? Jaké je chování žáků ve třídě a jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy? Jak se mění vzdělávání ve věku nových médií? To jsou jen některé z otázek, které si klademe při studiu pedagogiky. Hledání odpovědí výzkumnými metodami je důležité pro nové vědecké poznatky, ale také jako základ pro inovace ve vzdělávání, které jsou v současné době tak palčivou otázkou. Přidáte se k nám?

Cílem bakalářského studia pedagogiky je připravit Vás pro působení v oblasti výchovy a vzdělávání. Budete vybaveni znalostmi, dovednostmi a kompetencemi potřebnými pro pedagogickou práci s lidmi všech věkových kategorií. V rámci studia je na jedné straně zdůrazněn širší teoreticko-pedagogický a společenskovědní základ, na straně druhé aspekt aplikační.

Studium pedagogiky právě na ÚPV je jedinečné v několika aspektech:

  • Pestrá nabídka předmětů. Obecná, sociální nebo speciální pedagogika, ale také kariérové poradenství nebo zážitková pedagogika. Ať už Vás z oblasti pedagogiky zajímá cokoliv, díky bohaté nabídce předmětů se můžete zaměřit právě na to, co Vás nejvíc baví.
  • Studijní a výzkumné stáže v zahraničí. Našim studentům nabízíme příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. 
  • Studium na míru. Na našem ústavu si studenti vytvářejí svůj studijní plán sami. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů mohou vybírat zcela libovolně.
  • Sledujeme nové trendy v oboru. Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Pravidelně také hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy.

Pedagogika se na bakalářském stupni studuje jednooborově nebo dvouoborově v kombinaci s dalším oborem Filozofické fakulty, Fakulty sociálních studií nebo Fakulty sportovních studií, a to v prezenční i kombinované formě. Studium standardně trvá šest semestrů a je zakončeno obhajobou bakalářské diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou.

Předměty

Podívejte se na příklady vyučovaných předmětů, nebo si prohlédněte celý studijní katalog.

Absolvent

Kdo jsou naši absolventi? Učitelé na středních a vysokých školách, lektoři vzdělávání dospělých, koordinátoři vzdělávání, výzkumníci, pracovníci na úřadech a institucích zabývajících se vzděláváním.

Úspěšný absolvent je schopen:

  • Odborně a koncepčně pracovat v oblasti vzdělávání.
  • Samostatně plánovat, řídit, realizovat a hodnotit mnohostranné vzdělávací aktivity zaměřené na žáky všech věkových kategorií.
  • Ovládat adekvátní didaktické a metodické přístupy ke vzdělávání, jako jsou e-learning, pedagogika osobnostního a sociálního rozvoje atd.

Absolventi bakalářského studijního programu Pedagogika mohou v dalším studiu na ÚPV pokračovat v kterémkoliv ze čtyř magisterských studijních programů.

Přijímací zkouška

Vstup do studia podléhá společným podmínkám Filozofické fakulty, všechny informace jsou proto k dispozici zde.

Bez popisku

Těší se na vás garant oboru Jiří Zounek

Docent Jiří Zounek nahlíží na pedagogiku originálním způsobem - směrem do minulosti i do budoucnosti. Zabývá se dějinami pedagogiky a školství a zároveň se věnuje využití digitálních technologií ve vzdělávání. Přečtěte si například jeho knihy E-learning – Učení (se) s digitálními technologiemi či Normální život v nenormální době nebo navštivte jeho web. Studenti se s ním setkávají v předmětech jako Klíčová témata dějin školství a pedagogiky, E-learning nebo Digitální technologie ve vzdělávání.


MUNIResearchGate, Academia.edu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info