Doplňující pedagogické studium

O studiu

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů, případně pro posluchače oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU.

Studium je koncipováno jako čtyřsemestrální a zahrnuje pedagogický, didaktický a psychologický základ pro učitele, didaktiku předmětu a praktickou část ve formě pedagogické praxe na školách.

Výuku všeobecných pedagogicko-psychologických disciplín zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU, zatímco předmětové didaktiky zajišťují příslušná oborová pracoviště.  

Nabídka aprobačních předmětů

Psychologie
 • pro absolventy mgr. stupně oboru Psychologie nebo posluchače mgr. stupně oboru Psychologie na FF a FSS MU

Pedagogika

Historie

Estetická výchova

 • pro absolventy mgr. stupně oboru Hudební věda

Základy společenských věd

 • pro absolventy mgr. stupně oboru Filozofie

Filologie:

 • Anglický jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Italský jazyk a literatura
 • Latinský jazyk a literatura
 • Německý jazyk a literatura
 • Polský jazyk a literatura
 • Portugalský jazyk a literatura
 • Ruský jazyk a literatura
 • Španělský jazyk a literatura
  Kvalifikaci učitele cizího jazyka lze od 1. 9. 2012 získat i v případě, že učitel obor cizí jazyk v magisterském programu neabsolvoval. Od 1.9 2012 podle zákona č. 198/2012 Sb. (novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) může absolvent jakéhokoliv magisterského studia získat kvalifikaci učitele cizího jazyka: 
  a) vzděláním v programu celoživotního vzdělávání na VŠ, které je zaměřené na přípravu učitelů (DPS na FF MU) b) vykonáním zkoušky z cizího jazyka na úrovni C1 SERR pro jazyky c) studiem didaktiky cizího jazyka (v rámci DPS na FF MU)

Plán studia pedagogicko-psychologických disciplín

1. semestr
 • DPS001 Psychologie pro učitele I
 • DPS002 Školní pedagogika
 • DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
2. semestr
 • DPS004 Psychologie pro učitele II
 • DPS003 Školní didaktika
3. semestr
 • Didaktika předmětu I
4. semestr
 • Didaktika předmětu II
 • Pedagogická praxe

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu se podává písemně na studijní oddělení FF od 1. 4. do 15. 8. daného roku. K přihlášce je nutné přiložit ověřenou kopii magisterského diplomu. Absolventi Masarykovy univerzity doloží kopii obyčejnou.

Formulář přihlášky ke stažení najdete na webu fakulty (po rozkliknutí sekce Doplňující a pedagogické studium) anebo si jej můžete stáhnout přímo zde.

Poplatky za studium

Absolventi magisterského studia

Poplatek za studium (včetně poplatku za závěrečnou zkoušku) činí:

 • 1 aprobační předmět: Kč 20 800,-
 • 2 aprobační předměty: Kč 29 300,-
 • 3 aprobační předměty: Kč 37 800,-
Posluchači magisterských studijních oborů FF (pětileté magisterské studium)

Pokud obory nerealizují učitelské studium, hradí student pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky.

 • Kč 1 000,- za získání učitelské způsobilosti pro jeden předmět
 • Kč 1 100,- za získání učitelské způsobilosti pro dva předměty
 • Kč 1 200,- za získání učitelské způsobilosti pro tři předměty
 • a poplatek za pedagogickou praxi.

Součástí studijního programu jsou pedagogické praxe na školách. Za úhradu nákladů za pedagogickou praxi je stanovena částka Kč 1000,- za jeden aprobační předmět.

Posluchači oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU

Studenti hradí pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky, viz výše.

Detailní rozpis poplatků za jednotlivé předměty

Učitelská aprobace pro 1 obor 

1. semestr

DPS001

DPS002

Psychologie pro učitele I (z)

Základy pedagogiky

4 kr.

5 kr.

5 400,-

2. semestr

DPS003

DPS004

Obecná a alternativní didaktika

Psychologie pro učitele II

5 kr.

5 kr.

6 000,-

3. semestr

 

Didaktika předmětu I (z)

4 kr.

2 400,-

4. semestr

 

Didaktika předmětu II

Pedagogická praxe (20 hod.) (z)

5 kr.

5 kr.

6 000,-

Celkem

33 kr.

19 800,-

Cena za 1 kredit:                                        600,- Kč

Poplatek za závěrečnou zkoušku:               1 000,- Kč – (platí se zvlášť před zkouškou)

Celkem za studium                                   20 800,- Kč

Studium lze platit za každý semestr zvlášť.

 

Učitelská aprobace pro 2 obory

1. semestr

DPS001

DPS002

Psychologie pro učitele I (z)

Základy pedagogiky

4 kr.

5 kr.

5 400,-

2. semestr

DPS003

DPS004

Obecná a alternativní didaktika

Psychologie pro učitele II

5 kr.

5 kr.

6 000,-

3. semestr

 

Didaktika 1. předmětu I

Didaktika 2. předmětu I

4 kr.

4 kr.

4 800,-

4. semestr

 

Didaktika 1. předmětu II

Didaktika 2. předmětu II

Pedagogická praxe 1. oboru

Pedagogická praxe 2. oboru

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

12 000,-

Celkem

47 kr.

28 200,-

Cena za 1 kredit:                                         600,- Kč

Poplatek za závěrečnou zkoušku:                1 100,- Kč – (platí se zvlášť před zkouškou)

Celkem za studium                                  29 300,- Kč

Studium lze za každý semestr zvlášť.

 

Učitelská aprobace pro 3 obory

1. semestr

DPS001

DPS002

Psychologie pro učitele I (z)

Základy pedagogiky

4 kr.

5 kr.

5 400,-

2. semestr

DPS003

DPS004

Obecná a alternativní didaktika

Psychologie pro učitele II

5 kr.

5 kr.

6 000,-

3. semestr

 

Didaktika 1. předmětu I

Didaktika 2. předmětu I

Didaktika 3. předmětu I

4 kr.

4 kr.

4 kr.

7 200,-

4. semestr

 

Didaktika 1. předmětu II

Didaktika 2. předmětu II

Didaktika 3. předmětu III

Pedagogická praxe 1. oboru

Pedagogická praxe 2. oboru

Pedagogická praxe 3. oboru

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

18 000,-

Celkem

61 kr.

36 600,-

Cena za 1 kredit:                                          600,- Kč

Poplatek za závěrečnou zkoušku:                1 200,- Kč – (platí se zvlášť před zkouškou)

Celkem za studium                                  37 800,- Kč

Studium lze platit za každý semestr zvlášť.

Potřebujete poradit? 

Obraťe se na naši studijní referentku.

Hana Holmanová


kancelář: bud. C/112
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3237
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info