Doplňující pedagogické studium/Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol

Aktuální informace

Podle požadavků MŠMT bylo toto vzdělávání nově akreditováno jako program celoživotního vzdělávání Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol. Do původního Doplňujícího pedagogického studia již fakulta nebude přijímat nové uchazeče, ale na základě přihlášky, kterou jste do Doplňujícího pedagogického studia podali, jste byli přijati do nově akreditovaného programu Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů středních škol.

Tento program splňuje podmínky pro získání osvědčení podle § 9 odst. 1. písmene c) bod 2. a odst. 2. písmene d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. a § 2 vyhlášky č. 317/2005.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou včetně obhajoby závěrečné práce.

Jde o placené vzdělávání.

Více naleznete zde.

Původní Doplňující pedagogické studium (již není nabízeno)

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů, případně pro posluchače oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU.

Studium je koncipováno jako čtyřsemestrální a zahrnuje pedagogický, didaktický a psychologický základ pro učitele, didaktiku předmětu a praktickou část ve formě pedagogické praxe na školách.

Výuku všeobecných pedagogicko-psychologických disciplín zajišťuje Ústav pedagogických věd FF MU, zatímco předmětové didaktiky zajišťují příslušná oborová pracoviště.

Nabídka aprobačních předmětů

Psychologie
 • pro absolventy mgr. stupně oboru Psychologie nebo posluchače mgr. stupně oboru Psychologie na FF a FSS MU

Pedagogika

Historie

Estetická výchova

 • pro absolventy mgr. stupně oboru Hudební věda

Základy společenských věd

 • pro absolventy mgr. stupně oboru Filozofie

Filologie:

 • Anglický jazyk a literatura
 • Český jazyk a literatura
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Italský jazyk a literatura
 • Latinský jazyk a literatura
 • Německý jazyk a literatura
 • Polský jazyk a literatura
 • Portugalský jazyk a literatura
 • Ruský jazyk a literatura
 • Španělský jazyk a literatura
  Kvalifikaci učitele cizího jazyka lze od 1. 9. 2012 získat i v případě, že učitel obor cizí jazyk v magisterském programu neabsolvoval. Od 1.9 2012 podle zákona č. 198/2012 Sb. (novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících) může absolvent jakéhokoliv magisterského studia získat kvalifikaci učitele cizího jazyka: 
  a) vzděláním v programu celoživotního vzdělávání na VŠ, které je zaměřené na přípravu učitelů (DPS na FF MU) b) vykonáním zkoušky z cizího jazyka na úrovni C1 SERR pro jazyky c) studiem didaktiky cizího jazyka (v rámci DPS na FF MU)

Plán studia pedagogicko-psychologických disciplín

Pro studenty doplňujícího pedagogického studia představují společný základ tyto povinné předměty:

1. semestr

 • DPS001 Psychologie pro učitele I
 • DPS002 Školní pedagogika

2. semestr

 • DPS004 Psychologie pro učitele II
 • DPS003 Školní didaktika

3. semestr

 • Didaktika předmětu I

4. semestr

 • Didaktika předmětu II
 • Pedagogická praxe

Předmět DPS005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika je možné si zapsat jakožto volitelný.

Upozorňujeme, že pro zveřejňování závěrečných prací platí stejná pravidla jako pro diplomové práce (vypsání tématu vč. angl. názvu, otevření a naplnění archivu, vložení posudku, kontrola práce na plagiáty). Závěrečná práce je veřejně dostupná.

Poplatky za studium

Absolventi magisterského studia

Poplatek za studium (včetně poplatku za závěrečnou zkoušku) činí:

 • 1 aprobační předmět: Kč 20 800,-
 • 2 aprobační předměty: Kč 29 300,-
 • 3 aprobační předměty: Kč 37 800,-
Posluchači magisterských studijních oborů FF (pětileté magisterské studium)

Pokud obory nerealizují učitelské studium, hradí student pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky.

 • Kč 1 000,- za získání učitelské způsobilosti pro jeden předmět
 • Kč 1 100,- za získání učitelské způsobilosti pro dva předměty
 • Kč 1 200,- za získání učitelské způsobilosti pro tři předměty
 • a poplatek za pedagogickou praxi.

Součástí studijního programu jsou pedagogické praxe na školách. Za úhradu nákladů za pedagogickou praxi je stanovena částka Kč 1000,- za jeden aprobační předmět.

Posluchači oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU

Studenti hradí pouze poplatek za vykonání závěrečné zkoušky, viz výše.

Detailní rozpis poplatků za jednotlivé předměty

Učitelská aprobace pro 1 obor 

1. semestr

DPS001

DPS002

Psychologie pro učitele I (z)

Základy pedagogiky

4 kr.

5 kr.

5 400,-

2. semestr

DPS003

DPS004

Obecná a alternativní didaktika

Psychologie pro učitele II

5 kr.

5 kr.

6 000,-

3. semestr

 

Didaktika předmětu I (z)

4 kr.

2 400,-

4. semestr

 

Didaktika předmětu II

Pedagogická praxe (20 hod.) (z)

5 kr.

5 kr.

6 000,-

Celkem

33 kr.

19 800,-

Cena za 1 kredit:                                        600,- Kč

Poplatek za závěrečnou zkoušku:               1 000,- Kč – (platí se zvlášť před zkouškou)

Celkem za studium                                   20 800,- Kč

Studium lze platit za každý semestr zvlášť.

 

Učitelská aprobace pro 2 obory

1. semestr

DPS001

DPS002

Psychologie pro učitele I (z)

Základy pedagogiky

4 kr.

5 kr.

5 400,-

2. semestr

DPS003

DPS004

Obecná a alternativní didaktika

Psychologie pro učitele II

5 kr.

5 kr.

6 000,-

3. semestr

 

Didaktika 1. předmětu I

Didaktika 2. předmětu I

4 kr.

4 kr.

4 800,-

4. semestr

 

Didaktika 1. předmětu II

Didaktika 2. předmětu II

Pedagogická praxe 1. oboru

Pedagogická praxe 2. oboru

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

12 000,-

Celkem

47 kr.

28 200,-

Cena za 1 kredit:                                         600,- Kč

Poplatek za závěrečnou zkoušku:                1 100,- Kč – (platí se zvlášť před zkouškou)

Celkem za studium                                  29 300,- Kč

Studium lze za každý semestr zvlášť.

 

Učitelská aprobace pro 3 obory

1. semestr

DPS001

DPS002

Psychologie pro učitele I (z)

Základy pedagogiky

4 kr.

5 kr.

5 400,-

2. semestr

DPS003

DPS004

Obecná a alternativní didaktika

Psychologie pro učitele II

5 kr.

5 kr.

6 000,-

3. semestr

 

Didaktika 1. předmětu I

Didaktika 2. předmětu I

Didaktika 3. předmětu I

4 kr.

4 kr.

4 kr.

7 200,-

4. semestr

 

Didaktika 1. předmětu II

Didaktika 2. předmětu II

Didaktika 3. předmětu III

Pedagogická praxe 1. oboru

Pedagogická praxe 2. oboru

Pedagogická praxe 3. oboru

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

5 kr.

18 000,-

Celkem

61 kr.

36 600,-

Cena za 1 kredit:                                          600,- Kč

Poplatek za závěrečnou zkoušku:                1 200,- Kč – (platí se zvlášť před zkouškou)

Celkem za studium                                  37 800,- Kč

Studium lze platit za každý semestr zvlášť.

Potřebujete poradit? 

Obraťte se na naši studijní referentku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info