Učitelství pro střední školy na FF MU

Popis studia

Navazující magisterský studijní program Učitelství pro střední školy je významnou součástí studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci tohoto studijního programu jsou realizovány jednotlivé studijní obory, které zajišťuje celá řada kateder a ústavů Filozofické fakulty MU. Z toho důvodu jsou na tomto místě soustředěny základní informace o studijním programu Učitelství pro střední školy, které jsou platné pro všechny jeho studijní obory.

Studium učitelských oborů se skládá ze dvou základních částí, a to z části oborové (odborné oborové znalosti, oborové didaktické kompetence) a z části pedagogicko-psychologické (školská problematika, psychologická oblast výuky, kompetence v oblasti školní didaktiky).

Oborová část studia

Oborovou část studia i organizaci diplomových prací, praxí a oborových státních závěrečných zkoušek mají na starost příslušné katedry a ústavy FF MU. To znamená, že pokud studujete například Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, oborovou část Vašeho studia organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky.

Pro více informací o oborové přijímací zkoušce a studiu, je potřeba kontaktovat danou katedru nebo ústav.

Pedagogicko-psychologická část studia

Pedagogicko-psychologická část studia představuje společný základ studia pro všechny studenty učitelství FF nehledě na to, jaký obor studují. Tuto část studia organizuje Ústav pedagogických věd.

Společný základ představuje sada šesti předmětů:

  • SUP001 Psychologie pro učitele I.
  • SUP002 Školní pedagogika
  • SUP003 Školní didaktika
  • SUP004 Psychologie pro učitele II.
  • SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
  • SUP006 Kompendium pro učitele

Studijní program Učitelství pro střední školy je možné studovat i v kombinované formě. Skladba předmětů je u prezenčního a kombinovaného studia stejná, liší se jen kódy jednotlivých předmětů. V kombinované formě si studenti zapisují předměty s kódy SUK001 až SUK006.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je v gesci pracovišť, která daný studijní program garantují.

Těší se na Vás

Bez popisku

Ingrid Procházková

Ingrid Procházková je absolventkou doktorského studia pedagogiky a učitelství je její srdcovou záležitostí. Je kontaktní osobou, zároveň však odborníkem. Přečtěte si například její článek Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Problém, nebo výzva? v časopise Pedagogická orientace.


MUNI

Zuzana Šalamounová

Zuzana Šalamounová je absolventkou doktorského studia pedagogiky, magisterského studia učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a bakalářského studia hudební vědy. Věnuje se především možnostem dalšího vzdělávání učitelů a zavádění dialogických metod do praxe školních tříd. Přečíst si něco z její práce můžete například v textu o účelnosti ve výuce v časopise Pedagogika.


MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info