Učitelství pro střední školy na FF MU

Studium učitelských oborů se skládá ze dvou základních částí, a to z části oborové (odborné oborové znalosti, oborové didaktické kompetence) a z části pedagogicko-psychologické (školská problematika, psychologická oblast výuky, kompetence v oblasti školní didaktiky).

Oborová část studia

Oborovou část studia i organizaci diplomových prací, praxí a oborových státních závěrečných zkoušek mají na starost příslušné katedry a ústavy FF MU. To znamená, že pokud studujete například Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, oborovou část Vašeho studia organizuje katedra anglistiky a amerikanistiky. Pro více informací o studiu, diplomových pracích a oborových státních závěrečných zkouškách je potřeba kontaktovat danou katedru nebo ústav.

Věnujte prosím pozornost velmi důležité informaci: Diplomová práce musí být zaměřena na téma z oblasti učitelství daného oboru.

Pedagogicko-psychologická část studia

Pedagogicko-psychologická část studia představuje společný základ studia pro všechny studenty učitelství FF nehledě na to, jaký obor studují. Tuto část studia organizuje Ústav pedagogických věd. Společný základ představuje sada pěti / šesti předmětů, jejichž kódy se liší v závislosti na tom, kdy bylo Vaše studium akreditováno.

Pokud studujete v rámci studia, které má novou akreditaci (od podzimu 2019), společný základ pro vás tvoří předměty SUP001 Psychologie pro učitele I., SUP002 Školní pedagogika, SUP003 Školní didaktika, SUP004 Psychologie pro učitele II., SUP005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika a SUP006 Kompendium pro učitele (příp. tytéž předměty, akorát s kódy SUK001 až SUK006 studujete-li v kombinované formě). Musíte tedy splnit šest povinných předmětů.

Pokud jste zapsáni do studia, které doposud probíhá podle starších akreditací, společný základ pro vás představují povinné předměty UZB001 Psychologie pro učitele I., UZB002 Školní pedagogika, UZB003 Školní didaktika, UZB004 Psychologie pro učitele II. a UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika (příp. tytéž předměty, akorát s kódy DPS001 až DPS005 studujete-li v kombinované formě). Předmět SUP006 Kompendium pro učitele můžete absolvovat jakožto volitelný.

Pokud nevíte, kódy s jakými předměty si máte zapsat, může Vám napomoci Vaše šablona, kde kódy uvidíte. Poradit Vám mohou také na oborové katedře.

Na konci studia je nutné složit státní závěrečnou zkoušku z pedagogicko-psychologického základu, kterou koordinuje Ústav pedagogických věd. Jedná se o písemný test, který typicky probíhá před oborovými státními závěrečnými zkouškami na dané oborové katedře. Test sestává z dvaceti otevřených i uzavřených otázek z předmětů UZB001 - UZB005, resp. SUP001-SUP005. Na test je vyhrazeno 30 minut a maximální počet bodů je 40, hranice úspěšnosti je stanovena na 26 bodů (tedy 65%).

Zuzana Šalamounová

Zuzana Šalamounová je absolventkou doktorského studia pedagogiky, magisterského studia učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ a bakalářského studia hudební vědy. Věnuje se především možnostem dalšího vzdělávání učitelů a zavádění dialogických metod do praxe školních tříd. Přečíst si něco z její práce můžete například v textu o účelnosti ve výuce v časopise Pedagogika.


MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info