Učitelství pro střední školy na FF MU

Studium učitelských oborů se skládá ze dvou základních částí, a to části oborové (odborné oborové znalosti, oborové didaktické kompetence) a části pedagogicko -psychologické (školská problematika, psychologická oblast výuky, kompetence v oblasti školní didaktiky).

Oborová část studia

Oborovou část studia i organizaci diplomových prací a oborových státních závěrečných zkoušek organizují příslušné katedry a ústavy FF MU. To znamená, že pokud studujete například Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy, oborovou část vašeho studia organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky. Pro více informací o studiu, diplomových pracích a oborových státních závěrečných zkouškách je potřeba kontaktovat danou katedru nebo ústav.

Věnujte prosím pozornost velmi důležité informaci: Diplomová práce musí být zaměřena na téma z oblasti učitelství daného oboru.

Pedagogicko-psychologická část studia

Pedagogicko-psychologická část studia představuje společný základ studia pro všechny studenty učitelství nehledě na to, jaký obor studují. Tuto část studia organizuje Ústav pedagogických věd. Společný základ představují zejména povinné předměty UZB001 Psychologie pro učitele I., UZB002 Školní pedagogika, UZB003 Školní didaktika, UZB004 Psychologie pro učitele II. a UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika.

Je nutno složit i státní závěrečnou zkoušku z pedagogicko-psychologického základu, kterou organizuje Ústav pedagogických věd. Jedná se o písemný test, který typicky probíhá před oborovými státními závěrečnými zkouškami. Test sestává z dvaceti otevřených i uzavřených otázek z předmětů UZB001 - UZB005. Na test je vyhrazeno 30 minut a maximální počet bodů je 40, hranice úspěšnosti je stanovena na 26 bodů (tedy 65%).

Ingrid Čejková

Ingrid Čejková je doktorandkou pedagogiky a učitelství je její srdcovou záležitostí. Je kontaktní osobou, zároveň však odborníkem. Přečtěte si například její článek Vysokoškolský učitel bez učitelského vzdělání: Problém, nebo výzva? v časopise Pedagogická orientace.


MUNI

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info