Kateřina Mynářová vítězkou Národní ceny absolventských prací

30. 10. 2012

Kateřina Mynářová vítězkou Národní ceny absolventských prací v oblasti RLZ

Mgr. Kateřina Mynářová, absolventka oboru Andragogika na Ústavu pedagogických věd FF MU, se umístila v soutěži Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů na prvním místě v kategorii magisterských prací. Diplomová práce Úspěch a neúspěch z pohledu lektorů byla nominována na základě úspěšné a přesvědčivé obhajoby práce vysoké teoretické i metodologické kvality. Text práce je dostupný v archívu absolventských prací.

Národní cena absolventských prací z oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů (dále NCAP) je projekt, který vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jeho cílem je podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů (více na www.talentforum.cz). ÚPV FF MU je do projektu zapojen od roku 2011, toto zapojení organizačně podporuje Centrum inovace andragogických studií.

Cenu udělila společnost People Management Forum (PMF) spolu s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a serverem Edumenu.cz už potřetí. Do finále tohoto ročníku se probojovalo celkem jedenáct absolventských prací studentů ze šesti škol: Masarykovy Univerzity v Brně, Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy ekonomické v Praze. V odborné porotě zasedají kromě zástupců akademických institucí také reprezentanti zaměstnavatelů ze soukromého i veřejného sektoru. Při hodnocení absolventských prací se porota zaměřuje na inovativnost zvoleného tématu, využitelnost práce pro další bádání a praxi a propojení teorie a praxe.

Slavnostní vyhlášení finalistů a vítězů proběhlo 30. října 2012, součástí programu byl také odborný seminář na téma HR Business Partnerství, který byl připraven hostitelem, společností Microsoft Česká republika a.s. Věcné ceny pro finalisty v podobě odborné literatury, pobytů v rekreačních zařízeních, dalšího vzdělávání atd. poskytly společnosti: AIVD ČR, Edumenu, DHL Supply Chain s.r.o., Hotel Holiday Inn Brno a Park Holiday Hotel, Praha.

V současné době již probíhá příprava čtvrtého ročníku NCAP, jehož vyhlášení proběhne na podzim roku 2013, a také přihlašování do ročníku pátého. Firmy i studenti, kteří by se rádi zapojili do dalšího ročníku, mohou informace o přihlášení najít ZDE.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info