Digitální technologie ve vzdělávání

Ústav pedagogických věd je jediným pracovištěm v České republice, které se věnuje dlouhodobě a systematicky pedagogickému výzkumu digitálních technologií ve vzdělávání a e-learningu. Dosavadní výzkumy se věnovaly začleňování digitálních technologií do života základních škol i jejich učitelů. V české pedagogice je pak ojedinělý projekt zaměřující se na žáky základních škol. Cílem výzkumu je poznání toho, jak digitální technologie vstupují do života adolescentů, a to jak ve škole, tak i mimo ni. Jedním z dílčích témat je tedy i život a učení ve virtuálním prostoru.

Další realizované výzkumy se zaměřily rovněž na studenty vysokých škol, budoucí učitele i dospělé, když byly zkoumány např. postoje k moderním technologiím, ale také důvody, proč dospělí digitální technologie nevyužívají.

Lidé

Vybrané publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info