Kariérová adaptabilita žáků středních škol

Výzkum je zaměřen na zkoumání multidimenzionálního psychosociálního konstruktu kariérové adaptability u různých skupin žáků středních škol. V rámci výzkumu jsou zkoumány možnosti jedince pro zvládání současných či očekávaných úkolů změn a traumat v profesních rolích.

Lidé

Vybrané publikace