Pracovní schopnost jedinců ve věku 50+

Stárnutí pracovní síly je globální jev s významnými dopady i na evropské státy. Jsou proto vyvíjeny intervence, které budou usnadňovat pracovníků aktivní vykonávání zaměstnání až do dosažení důchodového věku. Již od konce 20. století je ve Finsku vytvářen nový koncept pracovní schopnosti, který komplexně popisuje cestu k dosažení lepšího souladu mezi stárnutím a prací. Nás výzkum je zaměřen na zjišťování pracovní schopnosti u různých demografických skupin české populace starší 50 let a souvislosti pracovní schopnosti s demografickými a antropometrickými charakteristikami a onemocněními jedince.

Lidé

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info