AKTUALIZOVÁNO: Rozvrhy pro kombinované studium oborů Pedagogika a Andragogika (PS 2017)

5. 10. 2017

Na následujícím odkazu naleznete aktualizované rozvrhy pro kombinované studium oborů Pedagogika a Andragogika v podzimním semestru 2017.

Připomínáme, že v rozvrhu nejsou uvedeny semináře k bakalářské/magisterské diplomové práci. Tyto semináře jsou povinné, ale probíhají formou individuálních konzultací.

Doporučujeme v dostatečném časovém předstihu zvolit téma práce (témata jsou vypsána v IS, lze ale formulovat vlastní téma) a kontaktovat případného vedoucího ohledně domluvy na budoucí spolupráci.

Přihlašování se k vybranému tématu v ISu probíhá pouze v říjnu (podzimní semestr) a v březnu (jarní semestr), a to vždy po předchozí dohodě s vedoucím práce.

Více článků

Přehled všech článků