Důležité upozornění k odevzdávání diplomových prací a přihlašování k SZZ (JS 2022)

14. 3. 2022

Milé studentky, milí studenti,

odevzdávání bakalářských a magisterských diplomových prací studentů ÚPV je v jarním semestru 2022 stanoveno v řádném termínu dle harmonogramu FF MU, tedy do 30. 4. 2022.

Všechny závěrečné práce se odevzdávají POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ do Archivu závěrečných prací v IS!

Pokud se chystáte v jarním semestru 2022 odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit k státní závěrečné zkoušce na ÚPV FF MU, dodržte, prosím následující postup:

1) Zkontrolujte si zadání práce v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?).

2) S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší studijní oddělení).

3) Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova.

4) POZOR, DŮLEŽITÉ!!! Po vložení práce do Archivu (vložení nejpozději do 30. 4. 2022) napište obratem na sekretariát ÚPV e-mail (nejpozději do 2. 5. 2022) s žádostí o potvrzení převzetí závěrečné práce a zapsání zápočtu za odevzdání práce (e-mail zasílejte na obě adresy: juricova@phil.muni.cz, zelena@phil.muni.cz). Žádost zasílejte ze svého oficiálního univerzitního e-mailu a v žádosti uveďte své jméno a příjmení, UČO a obor studia/studijní program.

5) Vyčkejte na potvrzení e-mailem, že vaše závěrečná práce byla v pořádku převzata a byl vám zadán zápočet.

Upozornění:

  • Nezapomeňte se přihlásit ke zkušebnímu termínu v předmětu Státní závěrečná zkouška v IS (možnost přihlašování je již otevřena).
  • Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období od 6. 6. do 16. 6. 2022.
  • Přesný harmonogram bude včas upřesněn a zveřejněn na stránkách ÚPV FF MU.

Poznámka pro kombinované studenty – zářijové termíny

Kombinovaní studenti mají také možnost přihlásit se k zářijovému termínu (o tuto možnost není třeba žádat). Odevzdání diplomové práce je v tomto případě stanoveno nejpozději do 30. 6. 2022 (postup viz výše vč. informování sekretariátu ÚPV e-mailem). Státní závěrečné zkoušky budou probíhat od 5. 9. do 8. 9. 2022.

Ve výjimečných a odůvodněných případech (např. zdravotní důvody) se mohou k zářijovému termínu přihlásit také studenti prezenční formy studia. Musí však podat oficiální žádost o výjimku vedoucímu ÚPV na příslušném formuláři. DŮVODY ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ DOLOŽENY (NAPŘ. LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM).

V případě dotazů kontaktujte sekretariát ÚPV FF MU.

Děkujeme a přejeme hodně štěstí!
Petr Hlaďo
zástupce vedoucího ÚPV FF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info