Nové číslo časopisu Studia paedagogica

Třetí letošní číslo časopisu Studia paedagogica je venku!

27. 11. 2018

Třetí letošní číslo časopisu Studia paedagogica je venku! Začtěte se do rozhovoru s norskou profesorkou pedagogiky Kari Smith z Norské univerzity vědy a technologie v Trondheimu. Detailně v něm popisuje model doktorského vzdělávání v Norsku, který nás mimo jiné inspiroval ke změnám v doktorských studijních programech realizovaných na našem Ústavu. Zmíní se i o tom, jak je podle ní možné být tvořivým a originálním autorem v sociálních a humanitních vědách. Veronika Rodová a Jan Slavík ve své stati představí, jak se žáci mohou učit dějepis s pomocí dramatizační metody živých obrazů. Další odborné studie se věnují například tématu badatelsky orientované výuky matematiky, výuce mezilidských vztahů v rámci občanské výchovy, interkulturnímu učení, vzdělávání dětí cizinců či vzdělávání kariérových poradců.

Přejeme příjemné počtení!

Link: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/issue/view/168/showToc

Více článků

Přehled všech článků