Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (JS 2018)

16. 4. 2018

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU v pondělí 30. 4. 2018 v době od 9 do 15 hodin.

Do 30. 4. 2018 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práce v IS. A to včetně všech povinných formalit (např. český a anglický název práce apod.). Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nebude Vaše DP převzata.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 31. 5. až 15. 6. 2018. Přesný rozpis bude zveřejněn začátkem května 2018.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info