Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (JS 2018)

16. 4. 2018

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU v pondělí 30. 4. 2018 v době od 9 do 15 hodin.

Do 30. 4. 2018 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práce v IS. A to včetně všech povinných formalit (např. český a anglický název práce apod.). Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nebude Vaše DP převzata.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 31. 5. až 15. 6. 2018. Přesný rozpis bude zveřejněn začátkem května 2018.

Více článků

Přehled všech článků