Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (JS 2019 – září, řádný termín)

24. 5. 2019

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací (vždy 2 výtisky) pro řádný termín v září 2019 proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU ve čtvrtek 27. 6. 2019 v době od 9 do 14 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).

Do 30. 6. 2019 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práce v IS. A to včetně všech povinných formalit (např. český a anglický název práce apod.). Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nebude Vaše DP převzata.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 2.-13. 9. 2019. Přesný rozpis bude zveřejněn v průběhu srpna 2019.

Více článků

Přehled všech článků