Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (JS 2020 - září, řádný i opravný termín)

3. 7. 2020

Milé studentky, milí studenti,

přinášíme několik důležitých informací a termínů souvisejících s odevzdáváním diplomových prací a konáním státních závěrečných zkoušek v měsíci září (řádný i opravný termín):

  • Termín odevzdávání DP pro studenty ÚPV, kteří se chystají k SZZ v září 2020, je stanoven do 3. srpna 2020 (nejpozději).
  • Práce se odevzdávají pouze elektronicky v IS MUNI.
  • Dodržte, prosím, postup, který byl všem studentům zapsaným do předmětů Magisterská/Bakalářská diplomová práce v jarním semestru 2020 zaslán prostřednictvím IS (duben 2020). Pokud vám dopis nepřišel, obraťte se na garanta oboru, případně na sekretariát ÚPV FF MU.
  • Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 31. 8. - 11. 9. 2020. Přesný harmonogram bude zveřejněn přibližně v polovině srpna 2020.
  • Všichni studenti musí být ke zkušebnímu termínu přihlášeni v IS MUNI.
  • Pro studenty opakující SZZ z června 2020: dle Studijního a zkušebního řádu a Směrnice děkana č. 6/2017 je nutné, abyste v případě opakování SZZ v prodlouženém zkouškovém období semestru Jaro 2020 - tedy v září 2020 - podali písemnou žádost na Studijní oddělení, a to neprodleně po neúspěšném pokusu. Využijte, prosím, univerzální formulář z webu Studijního oddělení. (Netýká se opakujících z ledna/února 2020!)

Více článků

Přehled všech článků