Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (JS 2021 – září, opravný termín)

26. 6. 2021

Milé studentky, milí studenti,

přinášíme několik důležitých informací a termínů souvisejících s odevzdáváním diplomových prací a konáním státních závěrečných zkoušek v měsíci září 2021 (opravný termín z června 2021):

  • Pro studenty opakující SZZ z června 2021: dle Studijního a zkušebního řádu a Směrnice děkana č. 6/2017 je nutné, abyste v případě opakování SZZ v prodlouženém zkouškovém období semestru Jaro 2021 - tedy v září 2021 - podali písemnou žádost na Studijní oddělení, a to neprodleně po neúspěšném pokusu. Využijte, prosím, univerzální formulář z webu Studijního oddělení. (Netýká se opakujících z ledna/února 2021!)
  • Termín odevzdání diplomových prací pro opravný termín v září 2021 je pondělí 2. 8. 2021.
  • Všechny závěrečné práce se odevzdávají POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ do Archivu závěrečných prací v IS MUNI!
  • Dodržte, prosím, postup, který byl všem studentům zapsaným do předmětů Magisterská/Bakalářská diplomová práce v jarním semestru 2021 zaslán prostřednictvím IS (duben 2021). Pokud vám dopis nepřišel, obraťte se na sekretariát ÚPV FF MU.
  • Nezapomeňte se přihlásit k odpovídajícímu zkušebnímu termínu v předmětu Státní závěrečná zkouška v IS MUNI.
  • Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 1.–10. 9. 2021. Přesný rozpis bude zveřejněn v průběhu srpna 2021.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info