Odevzdávání diplomových prací a státní závěrečné zkoušky (PS 2020)

17. 9. 2020

Na základě aktuální situace je odevzdávání diplomových prací studentů ÚPV stanoveno v řádném termínu, tedy do 30. 11. 2020 (včetně).

Práce odevzdávejte výhradně v elektronické podobě v IS MUNI.

Doporučujeme včas zkontrolovat s vedoucím Vaší práce, že máte v IS MUNI zadaný český i anglický název práce a veškeré další povinné formality. POZOR, pokud název odevzdané práce nebude shodný se zadáním v IS MUNI, nemůže být Vaše DP převzata!

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v únoru 2021. Přesné termíny budou včas upřesněny a zveřejněny. Všichni studenti musí být přihlášeni ke zkušebnímu termínu předmětu Státní závěrečná zkouška v IS MUNI.

V případě nutných změn souvisejících s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními, které se týkají COVID-19, vás budeme informovat.

Více článků

Přehled všech článků