Odevzdávání diplomových prací na ÚPV – podzimní semestr 2022 (SZZ leden/únor 2023) - vracíme se zpět k tištěným verzím bakalářských a magisterských diplomových prací!

Milé studentky, milí studenti, termín odevzdání závěrečných prací pro studenty ÚPV, kteří se chystají ke státním závěrečným zkouškám na přelomu ledna/února 2023, je stanoven na středu 30. 11. 2022.

2. 11. 2022

Bez popisku

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA SEKRETARIÁT ÚPV A V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO ARCHIVU ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ V IS.

Informace k tištěné verzi práce:

  • Odevzdání tištěných verzí závěrečných prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU ve středu 30. 11. 2022 v době od 9 do 13 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).
  • Práci může na sekretariát odevzdat i pověřená osoba.
  • S předstihem (nejlépe ihned) si zkontrolujte zadání práce v rozpisu témat v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?). V případě, že potřebujete změnit název práce v rozpisu témat, kontaktujte svého vedoucího.
  • Tištěná práce se odevzdává v jednom vyhotovení např. v kroužkové vazbě, v termovazbě, ve spirálové vazbě, v lepené vazbě (není nutná knižní vazba s pevnými deskami). Doporučen je oboustranný tisk. Práce bude studentovi vrácena zpět po obhajobě.

Informace ke vkládání práce do Archivu závěrečných prací v IS:

  • S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší studijní oddělení).
  • Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova. Při nahrávání souborů buďte trpěliví, naplnění archivu se zpravidla projeví s časovou prodlevou. Není žádoucí práci nahrávat opakovaně!

Upozornění:

  • Student nese podle SZŘ MU zodpovědnost za shodnost odevzdané tištěné a elektronické verze práce.
  • Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období od 23. 1. do 2. 2. 2023.
  • Nezapomeňte se přihlásit ke zkušebnímu termínu v předmětu Státní závěrečná zkouška v IS.
  • Přesný harmonogram bude včas upřesněn a zveřejněn na stránkách ÚPV FF MU (v průběhu ledna 2023).

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info