Odevzdávání diplomových prací na ÚPV v prodlouženém zkouškovém období JS 2024

28. 6. 2024

Milé studentky, milí studenti,

níže naleznete podrobné pokyny pro odevzdání diplomové práce, pokud se chystáte odevzdat diplomovou práci v prodlouženém zkouškovém období jarního semestru 2024 (přistoupení k SZZ v lednu/únoru 2025).

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA SEKRETARIÁT ÚPV A V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO ARCHIVU ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ V IS.

Informace k tištěné verzi práce:

  • Odevzdání tištěných verzí závěrečných prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU v úterý 3. 9. 2024 v době od 10 do 16 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).
  • Práci může na sekretariát odevzdat i pověřená osoba (není potřeba plná moc).
  • S předstihem (nejlépe ihned) si zkontrolujte zadání práce v rozpisu témat v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?). V případě, že potřebujete změnit název práce v rozpisu témat, kontaktujte obratem svého vedoucího.
  • Tištěná práce se odevzdává v jednom vyhotovení např. v kroužkové vazbě, v termovazbě, ve spirálové vazbě, v lepené vazbě (není nutná knižní vazba s pevnými deskami). Doporučen je oboustranný tisk. Práce bude studentovi vrácena zpět po obhajobě.

Informace ke vkládání práce do Archivu závěrečných prací v IS:

  • S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší Studijní oddělení).
  • Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova. Při nahrávání souborů buďte trpěliví, naplnění archivu se zpravidla projeví s časovou prodlevou. Není žádoucí práci nahrávat opakovaně!
  • Archiv je třeba naplnit nejpozději do 3. 9. 2024 (včetně) a následně již není možné dokument v Archivu měnit!

Upozornění:

  • Student nese podle SZŘ MU zodpovědnost za shodnost odevzdané tištěné a elektronické verze práce.
  • Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v podzimním semestru 2024 (tj. v lednu/únoru 2025).
  • Nezapomeňte se včas přihlásit ke zkušebnímu termínu v předmětu Státní závěrečná zkouška v IS.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info