Odevzdávání diplomových prací na ÚPV ve zkouškovém období PS 2023

Milé studentky, milí studenti,
níže naleznete podrobné pokyny pro odevzdání diplomové práce, pokud se chystáte odevzdat diplomovou práci ve zkouškovém období podzimního semestru 2023 (přistoupení k SZZ v červnu 2024).

8. 1. 2024

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE SE ODEVZDÁVAJÍ V TIŠTĚNÉ PODOBĚ NA SEKRETARIÁT ÚPV A V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO ARCHIVU ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ V IS.

Informace k tištěné verzi práce:

  • Odevzdání tištěných verzí závěrečných prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU ve středu 14. 2. 2024 v době od 10 do 16 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).
  • Práci může na sekretariát odevzdat i pověřená osoba (není potřeba plná moc).
  • S předstihem si zkontrolujte zadání práce v rozpisu témat v IS. V IS musí být zadán jak český, tak i anglický název práce. Český název práce zadaný v IS musí být identický s českým názvem práce, který uvádíte v odevzdávané práci. Nesplnění těchto podmínek znamená, že práci nelze převzít a udělit zápočet (viz Co je třeba zařídit před státní zkouškou?). V případě, že potřebujete změnit název práce v rozpisu témat, kontaktujte svého vedoucího.
  • Tištěná práce se odevzdává v jednom vyhotovení např. v kroužkové vazbě, v termovazbě, ve spirálové vazbě, v lepené vazbě (není nutná knižní vazba s pevnými deskami). Doporučen je oboustranný tisk. Práce bude studentovi vrácena zpět po obhajobě.

Informace ke vkládání práce do Archivu závěrečných prací v IS:

  • S dostatečným předstihem před odevzdáním diplomové práce si zkontrolujte, že máte v IS otevřen Archiv (agendu Archivů řeší studijní oddělení).
  • Do Archivu nahrajte: závěrečnou práci, anotaci česky, anotaci anglicky, klíčová slova. Při nahrávání souborů buďte trpěliví, naplnění archivu se zpravidla projeví s časovou prodlevou. Není žádoucí práci nahrávat opakovaně!
  • Archiv je třeba naplnit před odevzdáním tištěné verze práce a následně již není možné dokument v Archivu měnit.

Upozornění:

  • Student nese podle SZŘ MU zodpovědnost za shodnost odevzdané tištěné a elektronické verze práce.
  • Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v jarním semestru 2024 (tj. v červnu 2024).
  • Nezapomeňte se včas přihlásit ke zkušebnímu termínu v předmětu Státní závěrečná zkouška v IS.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info