Odevzdávání diplomových prací, státní závěrečné zkoušky a další důležité termíny

23. 10. 2017

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU ve čtvrtek 30. 11. 2017 v době od 9 do 15 hodin.

Do 30. 11. 2017 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práce v IS. A to včetně všech povinných formalit (např. český a anglický název práce apod.). Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nebude Vaše DP převzata.

Upozorňujeme: Zadávání témat bakalářských a magisterských prací v českém a anglickém jazyce v IS se uzavírá 31. 10. 2017.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 24. 1. až 2. 2. 2018. Přesný rozpis bude zveřejněn začátkem ledna 2018.

Více článků

Přehled všech článků