Odevzdávání tištěných verzí diplomových prací (JS 2019)

26. 3. 2019

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU v úterý 30. 4. 2019 v době od 9 do 15 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).

Do 30. 4. 2019 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práce v IS, a to včetně všech povinných formalit (např. český a anglický název práce apod.). Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nebude Vaše DP převzata.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat v termínu 30. 5. až 14. 6. 2019. Přesný rozpis bude zveřejněn v první polovině května 2019.

Více článků

Přehled všech článků