Odevzdávání tištěných verzí diplomových prací (PS 2018)

24. 10. 2018

Odevzdávání tištěných verzí diplomových prací proběhne na sekretariátu ÚPV v pátek 30. 11. 2018 v době od 9:00 do 14:00.

Elektronickou verzi DP musí studenti vložit do archivu závěrečné práce v IS MUNI rovněž nejpozději do 30. 11. 2018.

Pozor, pokud téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné a digitální formě v IS MUNI, nebude Vaše DP převzata.

Více článků

Přehled všech článků