Odevzdávání tištěných verzí diplomových prací (PS 2019)

1. 11. 2019

Odevzdání tištěných verzí diplomových prací proběhne na sekretariátu ÚPV FF MU ve čtvrtek 28. 11. 2019 v době od 9 do 15 hodin, případně v pátek 29. 11. 2019 v době od 9 do 12 hodin (budova C, 4. patro, kancelář C433).

Do 30. 11. 2019 musí mít studenti rovněž naplněný archiv závěrečné práce v IS MUNI, a to včetně všech povinných formalit (např. český i anglický název práce apod.).

Doporučujeme včas zkontrolovat s vedoucím Vaší práce, že máte v IS MUNI zadaný český i anglický název práce. POZOR, pokud zadané téma v ČJ a AJ nebude shodné v tištěné i digitální formě, nemůže být Vaše DP převzata!

Diplomovou práci lze tisknout oboustranně. Není nutné odevzdávat tištěný abstrakt.

Státní závěrečné zkoušky se budou konat na přelomu ledna a února 2020. Přesný rozpis bude zveřejněn v prosinci 2019.

Více článků

Přehled všech článků