Rozpis státních závěrečných zkoušek (leden/únor 2020)

9. 12. 2019

Na následujícím odkazu naleznete rozpis SZZ oborů Andragogika, Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství, které se budou konat v termínu 27. 1. - 5. 2. 2020.

Upozornění:

Studenti se dostaví ke zkoušce minimálně
30 minut před jejím zahájením.

Připomínáme, že pro přistoupení k SZZ je zapotřebí přihlásit se na zkušební termín předmětu Státní závěrečná zkouška v IS MUNI.

Potvrzení o uzavření studia je třeba odevzdat nejpozději tři pracovní dny před zkouškou na sekretariát Mgr. Zelené nebo Mgr. Juřicové.

Studenti, kteří mají přerušené studium, musí na studijním oddělení před vykonáním SZZ obnovit své studium!

Změny vyhrazeny!

Více článků

Přehled všech článků