Rozpis státních závěrečných zkoušek (termín červen 2019)

13. 5. 2019

Na následujícím odkazu či v PDF dokumentu níže naleznete rozpis ke SZZ oborů Andragogika, Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství, které se budou konat v červnu 2019.

Upozornění:

  • Studenti se dostaví ke zkoušce minimálně 30 minut před jejím zahájením.
  • Připomínáme, že pro přistoupení k SZZ je zapotřebí přihlásit se na zkušební termín předmětu Státní závěrečná zkouška v IS MUNI.
  • Potvrzení o uzavření studia je třeba odevzdat nejpozději tři pracovní dny před zkouškou na sekretariát ÚPV.
  • Studenti, kteří mají přerušené studium, musí na studijním oddělení před vykonáním SZZ obnovit své studium!
  • Změny vyhrazeny!

Více článků

Přehled všech článků