Termíny odevzdání diplomových prací a státních závěrečných zkoušek na ÚPV

26. 3. 2020

Milé studentky, milí studenti,

s ohledem na současný stav pro vás máme několik důležitých informací a termínů:

  • Termín odevzdání diplomových prací pro studenty ÚPV je stanoven do 24. května 2020 včetně. S ohledem na možné technické problémy (přetížení, výpadky apod.) však doporučujeme spíše dřívější odevzdání.
  • Státní závěrečná zkouška se pak bude konat v termínu od 22. června do 3. července 2020.
  • Můžete se ale rozhodnout práci odevzdat až do 3. srpna 2020. V takovém případě budete moci přijít ke Státní závěrečné zkoušce, která bude vypsána v termínu od 31. srpna do 7. září 2020.
  • Práce odevzdávejte výhradně v elektronické podobě v IS.
  • Oznamujeme, že termín zadávání témat diplomových prací do IS prodlužujeme do 30. dubna 2020 (postup při zadávání témat najdete zde).

 

Více článků

Přehled všech článků