Úvodní setkání se studenty 1. ročníků – čtvrtek 16. 9. 2021

8. 9. 2021

V rámci Orientačního týdne zveme studenty prvních ročníků na společné setkání. Na něm se dozvíte podstatné informace a tipy pro úspěšný start ve studiu na Ústavu pedagogických věd FF MU, seznámíte se s vedením katedry, garanty, vyučujícími a sekretariátem.

K setkání se můžete připojit také on-line v MS Teams (k připojení je nutné se do MS Teams přihlásit skrze univerzitní účet: učo@muni.cz).

Společná část setkání se uskuteční ve čtvrtek 16. 9. 2021 od 14 hodin v učebně D22 (budova D, 2. patro). Online připojení je možné přes tento odkaz

Po společném úvodu (předpokládaná délka 45 minut) budou studenti rozděleni do skupin dle svého studijního programu. Zde garanti poskytnou informace specifické pro daný studijní program a zodpoví případné dotazy. Setkání budou zahájena cca v 15 hodin:

Pedagogika, prezenčně uč. B2.13, budova B2, 1. patro. Online připojení je možné přes tento odkaz 

Sociální pedagogika a poradenství, prezenčně uč. D22, budova D, 2. patro. Online připojení je možné přes tento odkaz

Andragogika, prezenčně uč. C43, budova C, 4. patro. Online připojení je možné přes tento odkaz

Úvodní setkání je určeno jak pro studenty bakalářského, tak i navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě!

Účast na setkání je velmi důležitá, neboť vám pomůže zorientovat se v novém studiu a vyřešit nezodpovězené otázky.

 

Budu se těšit na setkání s vámi!

doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info