Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na studijní pobyty ERASMUS+ (JS 2019)

10. 9. 2018

Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci programu ERASMUS+ pro univerzity, na nichž nebyla obsazena všechna studijní místa v 1. a 2. kole výběrového řízení.

Podrobné informace jsou k dispozici v PDF dokumentu níže. V případě dotazů či nejasností se můžete obrátit na Mgr. Kláru Záleskou (zaleska@phil.muni.cz).

Více článků

Přehled všech článků