Využití tabletů ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

8. 4. 2018

PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
Pedagogická fakulta MU

V přednášce se autorka zaměří na problematiku dotykových technologií ve vzdělávání žáků základních škol, přičemž detailněji pojedná o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. V další části přednášky bude představen výzkumu zaměřený na bariéry, s nimiž se učitelé setkávají při implementaci tabletů do vzdělávacího procesu. Na závěr přednášky si budou moci posluchači prakticky vyzkoušet vybrané aktivity na tabletech a zkusí tak odhalit důvody jejich atraktivity pro žáky.

Místo a datum: úterý 10. 4. 2018, 12.30-13.45, učebna B2.33 (areál FF MU, A. Nováka 1, Brno).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info