Age management jako řešení stárnoucí pracovní síly

ZMĚNA! Vzhledem k závažným organizačním důvodům povede přednášku na téma Age management jako řešení stárnoucí pracovní síly Alexander Frevel, dlouholetý blízký spolupracovník profesora Ilmarinena. Alexander Frevel je přední německý odborník, který se dlouhodobě věnuje tématům pracovní schopnosti a demografickým změnám na trhu práce. Je členem několika národních a mezinárodních sítí v oblasti age managementu, pracovní schopnosti a demografie. Společně s profesorem Ilmarinenem se podílí na inovaci a rozvoji konceptu pracovní schopnosti v Německu a ve Finsku. Od roku 2001 do roku 2016 byl předsedou výzkumného ústavu Arbeit und Zukunft e.V. (Práce a budoucnost e.V.) a od roku 2016 je jeho místopředsedou.

Srdečně vás zveme na přednášku světoznámého finského odborníka na age management, prof. Juhaniho Ilmarinena, kterou pořádá Ústav pedagogických věd ve spolupráci s organizací Age Management z.s. dne 30. října 2019 v Brně. Přednášku povede společně se svým německým kolegou Dr. Alexanderem Frevelem.

Praktické informace:

  • Přednáška bude v anglickém jazyce bez tlumočení.
  • Přednáška je otevřena (odborné) veřejnosti a studentům.
  • Přednáška je zdarma.
  • Přednáška se koná ve středu 30. října od 14.00 do 15.30 hod. v posluchárně C33 (aula) v areálu FF MU v Brně, na ulici Arna Nováka 1, budova C.

Age management jako řešení stárnoucí pracovní síly

Přednáška seznámí posluchače s konceptem pracovní schopnosti jako klíčové podmínky zaměstnatelnosti a představí age management jako nástroj na řízení jednotlivých faktorů pracovní schopnosti člověka (zdraví, kompetence, motivace) v jakémkoliv věku.

Profesor Ilmarinen dále uvede výsledky realizovaných výzkumů ve Finsku a v ostatních evropských zemích a možnosti uplatnění jejich závěrů v praxi i v rámci propojení s důchodovou reformou.

Profesor Juhani Ilmarinen, Helsinky, Finsko

Profesor Juhani Ilmarinen je známý a uznávaný odborník jak ve Finsku, tak i po celém světě za svůj výzkum, vývoj a osvětovou činnost v oblasti stárnutí a kvality pracovního života. Je oceňován za svůj celoživotní výzkum aktivit, které udržují a zlepšují pracovní schopnost v souvislosti se stárnutím pracovní síly. Stárnutí v pracovním životě nevnímá problém, ale zkušenost spojenou s věkem považuje za bohatství, které prospívá pracovním týmům i celé společnosti. Je duchovním otcem konceptu age managementu, tedy způsobu s řízení s ohledem na věk zaměstnanců.

Profesor Ilmarinen začal výzkum v oblasti stárnutí v Německu již v 70. letech minulého století a od počátku 80. let pracoval ve Finském institutu pracovního zdraví (The Finnish Institute of Occupational Health). Zde Prof. Ilmarinen a jeho pracovní skupina vyvinuli například Index pracovní schopnosti (Work Ability Index – WAI), který byl přeložen do 30 jazyků a je celosvětově používán. Vědecky ho ověřil v rozsáhlé dlouhodobé studii a dnes je WAI každodenním nástrojem pro objektivizaci pracovní schopnosti s využitím výsledků pro zlepšení podmínek na pracovišti.

Profesor Ilmarinen vyvinul osvědčené postupy v rámci finského akčního programu “Respekt ke stárnutí” a byl aktivní ve výboru kabinetu pro stárnutí lidí v práci, který vytvořil základ pro finské národní programy podporující pracovní schopnost stárnoucí populace. Je autorem publikace “Jak si prodloužit aktivní život aneb Kvalita pracovního života v EU”, kde jsou shrnuty zásadní informace o realizovaných výzkumech ve Finsku a v dalších zemích EU. Je autorem mnoha dalších odborných publikací a více než 500 odborných článků. V rámci mezinárodní spolupráce se podílel na realizaci projektů na řešení podpory pracovní schopnosti v Německu, Nizozemsku, Rakousku a ve Velké Británii.

Dr. Alexander Frevel, Hamburk, Německo

Vystudoval sociologii a ekonomii. Realizoval asi sto výzkumných a poradenských projektů. Dnes je nezávislým konzultantem v Hamburku v Německu. Je předsedou ústavu „Arbeit und Zukunft e.V.“ (Práce a budoucnost). Jeho ústředním bodem zájmu je pomoc společnostem a organizacím vyrovnat se s výzvami demografických změn a podporou pracovní schopnosti.

V rámci participativních procesů vyvíjí přístupy a opatření pro strategickou politiku lidských zdrojů a preventivní práci. Používá se nástroje jako „koučování pracovní schopnosti“ a „kariéra přizpůsobená věku“. Vede tréninkové aktivity k poradenským nástrojům a doprovází procesy organizační změny v organizacích.

Celá pozvánka ke stažení v PDF zde.

Načítám mapu…

Sdílení události